Název:

Agentní a multiagentní systémy

Zkratka:AGS
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/AGS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhem a principy činnosti systémů s autonomními inteligentními jednotkami - agenty.
Anotace:
  Distribuovaná umělá inteligence. Pojem agent, agentní a multiagentní systém, reaktivní, deliberativní a racionální agenti. Architektury agentních systémů. Mentální stavy agenta, intenční systémy, BDI systémy, PRS systém. Komunikace v multiagentních systémech, řečový akt, KQML a ACL jazyky, ontologie, interakční protokoly. Modální, CTL a BDI logika. Sociální chování agenta, vytváření koalic, rozdělování úloh, společné plánování. Sdílení prostředků, cílů a informací ve skupině. Vyjednávací protokoly, argumentace. Standardy FIPA, realizace multiagentních systémů. Otázky bezpečnosti v multiagentních systémech.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Ke studiu předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z oblasti formální logiky, umělé inteligence, modelování systémů a programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent předmětu získá znalosti o současných přístupech k vytváření systémů s autonomními inteligentními jednotkami - agenty.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do distribuované umělé inteligence, pojem agent, prostředí, rozdělení agentů.
 2. Formální přístup k agentním systémům. Modální logiky, epistemické, temporální, CTL a BDI logiky.
 3. Racionální agent, mentální stavy agenta, architektury IRMA, PRS, dMARS.
 4. Multiagentní systémy (MAS), principy spolupráce, teorie her pro multiagentní skupiny.
 5. Vytváření koalic, závazky a normy. Mentální stavy skupiny.
 6. Komunikace v MAS, KQML a ACL jazyky, interakční protokoly.
 7. Vyjednávání, argumentace, rozdělování úloh, sdílení cílů a informací v MAS.
 8. Modelování MAS. Role agenta v systému, AUML, GAIA.
 9. Realizace MAS. FIPA abstraktní architektura agenta.
 10. Nástroje FIPA-OS, JADE, ZEUS.
 11. Bezpečnost v MAS.
 12. Vytváření simulačních modelů MAS.
 13. Aktuální témata a trendy v MAS.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt - realizace agenta
Literatura referenční:
 
 1. Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8
Literatura studijní:
 
 1. Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc.,  2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.207.89