Název:

Agentní a multiagentní systémy

Zkratka:AGS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/AGS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Mazal Zdeněk, Ing. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s principy činnosti a s návrhy systémů s agenty - autonomními inteligentními jednotkami a dále se systémy, ve kterých se nachází více takovýchto agentů.
Anotace:
  Pojem agent, agentní a multiagentní systém, reaktivní a racionální agenti. Základní architektury agentních systémů, vrstvené architektury, subsumpční architektura. Mentální stavy agenta, systémy řízené záměrem a jejich modelování. Architektury BDI systémů. Komunikace v multiagentních systémech, jazyky KQML a ACL, základní interakční protokoly v MAS. Fyzické a mentální konflikty, obecné způsoby řešení konfliktů, volby, algoritmy vyjednávání a argumentace. Koordinované jednání, metody distribuovaného plánování. Sociální chování agenta, principy vytváření koalic, pojmy závazek a norma. Standardy FIPA, abstraktní platforma pro realizaci MAS, životní cyklus agenta. Návrh a realizace multiagentních systémů, metodika GAIA a implementační nástroj JADE.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Ke studiu předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z oblasti formální logiky, umělé inteligence, modelování systémů a programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent předmětu získá znalosti o současných přístupech k vytváření systémů s autonomními inteligentními jednotkami, které jsou schopny řešit úlohy ve vysoce dynamickém prostředí. Dále bude mít student znalosti o řešení problémů souvisejících s multiagentními systémy včetně řešení konfliktů a využívání schopností skupinového jednání. Součástí kurzu jsou cvičení, ve kterých studenti získají zkušenosti s implementací inteligentních agentů a multiagentních systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do distribuované umělé inteligence, pojem agent, prostředí, rozdělení agentů.
 2. Formální přístup k agentním systémům. Modální logiky, epistemické, temporální, CTL a BDI logiky.
 3. Racionální agent, mentální stavy agenta, architektury IRMA, AgentSpeak(L), dMARS.
 4. Agentně orientované programování, 2APL
 5. Multiagentní systémy (MAS), obecné principy řešení problémů. Teorie her v MAS.
 6. Komunikace v MAS, KQML a ACL jazyky, interakční protokoly.
 7. Volby, vyjednávání a argumentace. Algoritmy, protokoly a příklady.
 8. Vytváření koalic, pojmy závazky a norma. Příklad algoritmu pro vytváření koalice.
 9. Společné plánování, distribuované a centralizované. 
 10. Modelování MAS. Role agenta v systému, nástroje pro návrh agenta KGR, GAIA.
 11. Realizace MAS. FIPA abstraktní architektura agenta.
 12. Nástroje FIPA-OS, JADE.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Implementace BDI agentů nástrojem JAM!
 2. Implementace BDI agentů nástrojem JAM!
 3. Implementace multiagentního systému nástrojem 3APL
 4. Implementace multiagentního systému nástrojem 3APL
 5. Realizace agentů v prostředí JADE
 6. Realizace agentů v prostředí JADE
 7. Opakování a dikuze
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Skupinový projekt, studie a esej na téma spojená s probíranou látkou
Literatura referenční:
 
 1. Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8
Literatura studijní:
 
 1. Ferber, J.: Multi-Agent Systems, 1999, Adisson-Wesley, UK, ISBN 0-201-36048-9
 2. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc.,  2003, ISBN 0-13-080302-2
 3. Wooldridge, M.: Reasoning about Rational Agents, 2000, The MIT Press, Cambridge, MA, ISBN 0-262-23213-8
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27