Název:

Inteligentní systémy

Zkratka:SIN
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů a s vybranými systémy používanými v praxi.
Anotace:
  Úvod do teorie inteligentních systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, modelování inteligentních systémů, na modelech založený vývoj inteligentních systémů, základy "soft computing", agentní a multiagentní architektury, učící se adaptivní systémy, zpětnovazební učení, plánování, multiagentní systémy, robotické systémy, percepce, senzorové systémy a jejich aplikace, expertní systémy, datamining.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy umělé inteligence: Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, principy strojového učení, příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají přehled o principech inteligentních systémů a budou tak schopni tyto systémy navrhovat a realizovat.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod
 2. Modelování inteligentních systémů
 3. Na modelech založený vývoj inteligentních systémů
 4. Základy soft computingu
 5. Agentní a multiagentní architektury
 6. Učící se a adaptivní systémy
 7. Zpětnovazební učení
 8. Plánování
 9. Multiagentní systémy a jejich aplikace
 10. Robotické systémy a jejich aplikace
 11. Percepce, senzorové systémy a jejich aplikace
 12. Expertní systémy, datamining
 13. Dodatky, Závěr
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt - návrh jednoduchého inteligentního systému
Literatura referenční:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
Literatura studijní:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 34.207.78.157