Název:

Semestrální projekt

Zkratka:ISP
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:060020
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Navazující:
Bakalářská práce (IBP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou před komisí složené z pedagogů fakulty.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z dosavadního studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získání návyků pro samostatnou tvůrčí práci.
Literatura referenční:
 
  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Přeloženo z italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.
Literatura studijní:
 Podle pokynů vedoucího projektu.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné konzultace s vedoucím projektu.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení výsledků studijní fáze a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další rozpracování projektu a jeho dokončení.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60