Název:

Obchodní angličtina 2/2

Zkratka:JA4
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ)
Cvičící:Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina pro pokročilé studenty (JH4), UJAZ
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH3), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem kursu je seznámit studenty s výrazovými prostředky a základními dovednostmi, které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s organizací firmy a výrobou a finančními záležitostmi, žádostí o místo a interview, při komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery. Pozn.: kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Kurs je zaměřen na základní jazykové dovednosti: mluvení, čtení, poslech a psaní a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery: telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb. Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JA4/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi: telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, a prezentovat firmu a její výrobky a služby.
Osnova seminářů:
 
 • Struktura firmy
 • Zaměstnání, postavení ve firmě
 • Aktivity firmy, výsledky
 • Žádost o místo
 • Interview
 • Telefonování
 • Pracovní schůzky
 • Popis výrobků
 • Prodej
 • Stížnosti a omluvy
 • Popis výrobního procesu
 • Pokyny a návody
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Návštěva ve firmě
 • Společenské události
 • Schůze
 • Vyjednávání
 • Finanční záležitosti
 • Rozpočet, účetnictví
 • Fakturace, platby
 • Prezentace
 • Hlavní části prezentace
 • Trendy
 • Závěr prezentace
 • Otázky a odpovědi
 • Semestrální test za letní semestr 
Osnova numerických cvičení:
 
 • Struktura firmy
 • Zaměstnání, postavení ve firmě
 • Aktivity firmy, výsledky
 • Žádost o místo
 • Interview
 • Telefonování
 • Pracovní schůzky
 • Popis výrobků
 • Prodej
 • Stížnosti a omluvy
 • Popis výrobního procesu
 • Pokyny a návody
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Návštěva ve firmě
 • Společenské události
 • Schůze
 • Vyjednávání
 • Finanční záležitosti
 • Rozpočet, účetnictví
 • Fakturace, platby
 • Prezentace
 • Hlavní části prezentace
 • Trendy
 • Závěr prezentace
 • Otázky a odpovědi
 • Semestrální test za letní semestr 
Literatura referenční:
 
 • V. Hollett: Business Objectives, Oxford University Press
 • L. Jones and R. Alexander: New International Business English, Cambridge University Press
 • I. Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England
 • V. Hollett: Meeting Objectives, Oxford University Press
 • A. Ashley: Commercial Correspondence, Oxford University Press
 • Authentic materials
Literatura studijní:
 Podle doporučení učitele.
Průběžná kontrola studia:
  průběžné hodnocení, prezentace
Podmínky zápočtu:
  semestrální test
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123