Název:

Angličtina: pokročilí 1/2

Zkratka:JH4
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ)
Cvičící:Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ)
Neuwirthová Ludmila, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH3), UJAZ
Navazující:
Angličtina: efektivní čtení anglických textů (JA2), UJAZ
Angličtina: konverzace (JA3), UJAZ
Angličtina: nácvik poslechu (JA7), UJAZ
Angličtina pro Evropu (AEU), UJAZ
Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC (JA1), UJAZ
Kurs profesní angličtiny pro elektroinženýrství a informatiku (JA9), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Dosažení vyšší pokročilosti ve všech jazykových dovednostech, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení včetně obecně elektrotechnických témat. Studenti po složení zkoušky budou schopni všestranného dorozumění na úrovni, která je srovnatelná s mezinárodní zkouškou First Certificate of English. Navíc se budou orientovat v obecně elektrotechnických textech. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Standardní kurs angličtiny pro pokročilé studenty zaměřený na obecnou i odbornou angličtinu a na rozvíjení jazykových dovedností. Psaní esejí, příprava samostatných vystoupení, prezentace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti na úrovni středně pokročilé angličtiny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Gramatika je zpracována do hloubky v oblasti výslovnosti, pochopení čtení, slovíček a ustálených jazykových výrazů. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí kursu.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Lekce 1, str. 6-9
 2. Lekce 1, str. 8-15
 3. Lekce 2, str. 16-18
 4. Lekce 2, str. 19-26
 5. Lekce 3, str. 27-29, technický text "Tight Fit"
 6. Lekce 3, str. 30-37, technický text "Look, No Hands"
 7. Lekce 4, str. 38-40, technický text "Reeling in Satellites"
 8. Lekce 4, str. 41-46
 9. Lekce 5, str. 47-49
 10. Lekce 5, str. 50-57
 11. Lekce 6, str. 58-59
 12. Lekce 6, str. 60-61
 13. semestrální test za zimní semestr
 14. Lekce 7, str. 68-71
 15. Lekce 7, str. 72-76
 16. Lekce 8, str. 77-79
 17. Lekce 8, str. 80-87
 18. Lekce 9, str. 88-91
 19. Lekce 9, str. 92-97, technický text "The Big Picture"
 20. Lekce 10, str. 98-99, technický text "The End of the Chip"
 21. Lekce 10, str. 100-107, technické text "The Internet"
 22. Lekce 11, str. 108-111
 23. Lekce 11, str. 112-117
 24. Lekce 12, str. 118-120
 25. Lekce 12, str. 121-127
 26. semestrální test za letní semestr 
Literatura referenční:
 J. and L. Soars: New Headway Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998
Literatura studijní:
 
 • Ústav jazyků FEKT: Odborné texty, UJAZ
 • J. and L. Soars: New Headway Upper-Intermediate, Oxford University Press, 1998
Průběžná kontrola studia:
  
 • Dva průběžné testy - Progress Test
 • Stop and check - průběžné testy
Podmínky zápočtu:
  V obou semestrálních testech musí být každý student úspěšný minimálně na 50%.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106