Název:

Tělesná výchova

Zkratka:TVS
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-doporučený
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Tománková Karla, PhDr., CSc. (CESA)
Cvičící:Bogdálek Jaroslav, PaedDr. (CESA)
Tománková Karla, PhDr., CSc. (CESA)
Fakulta:Celoškolská pracoviště VUT
Pracoviště:Centrum sportovních aktivit VUT
 
Cíle předmětu:
  Ovlivnění tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti studentů VUT v Brně, upevnění jejich zdraví, prohloubení jejich vědomostí a zkušeností z oblasti tělesné kultury.
Anotace:
  Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kursy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
V rámci celoživotního vzdělávání CESA VUT V BRNĚ organizuje školení, semináře, rekvalifikační kursy a kursy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vše s akreditací MŠMT ČR.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157