Název:

Typografie a publikování

Zkratka:ITY
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITY/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1300026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0300070
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Kluz Marek, Mgr. (UITS)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Martinek David, Ing. (UIFS)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.
Anotace:
  Studenti se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost bude věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka bude rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se budou konat jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studenti procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V zápočtovém týdnu budou znalosti studentů prověřeny závěrečným testem.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Textové editory, jazyk HTML.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.
Osnova přednášek:
 
 1. Cíle a struktura předmětu, obecné typografické zásady, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů (7. 2. 2006).
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců (21. 2. 2006).
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, vkládání tabulek a obrázků v LaTeXu (7. 3. 2006).
 4. Sazba matematických výrazů v LaTeXu (21. 3. 2006).
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu (4. 4. 2006).
 6. Zásady pro tvorbu prezentací, nástroje pro tvorbu prezentací v LaTeXu (18. 4. 2006).
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů (15 bodů)
 3. Sazba matematických výrazů (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)
Literatura referenční:
 
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
Literatura studijní:
 
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečným testem (2. 5. 2006).
Průběžná kontrola studia:
  
 • 5 projektů (70 bodů)
 • závěrečná písemná práce (30 bodů)
Podmínky zápočtu:
  V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečnou písemnou práci. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice ECTS.

Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57