Název:

Přenos dat a počítačové sítě

Zkratka:PDT
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PDT/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394208
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:601501015
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Komunikace v počítačových aplikacích (KPA), UIFS
Počítačové sítě a komunikační protokoly (PSI), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět koncepcím a principům počítačových komunikací a nižších vrstev počítačových sítí.
Anotace:
  Základy teorie informace. Telekomunikační systémy. Internet. Sítě ATM. Vrstvový model a protokoly. Vícenásobný přístup. Bezpečnostní kódy a správa chyb. Přepínání. Plánování.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Porozumění koncepcím a principům počítačových komunikací a nižších vrstev počítačových sítí.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod.
 • Základy teorie informace.
 • Bezpečnostní kódy.
 • Telekomunikační systémy.
 • Internet.
 • Sítě ATM.
 • Komunikační protokoly a vrstvový model.
 • Správa chyb.
 • Propojování sítí.
 • Vícenásobný přístup.
 • Přepínání.
 • Plánování.
 • Případové studie.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Základy teorie informace.
 • Detekční a korekční kódy.
 • Protokoly linkové vrstvy.
 • Analýza protokolů.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Simulace protokolů.
 • Protokoly LAN.
 • Služby v Internetu.
 • Komunikační experimenty v intranetu.
 • Optické komunikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Kódy a algoritmy detekce chyb
 • Simulace protokolů nižších vrstev
Literatura referenční:
 
 • Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley.
Literatura studijní:
 
 • Keshav S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 2 projektů, absolvování polosemestrální písemné zkoušky
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57