Název:

Umělá inteligence

Zkratka:UIN
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Jurka Pavel, Ing. (UITS)
Mazal Zdeněk, Ing. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Neuronové sítě (NEU), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základy umělé inteligence, především s přístupy k řešení problémů, s principy strojového učení a s problematikou obecné teorie rozpoznávání. Studenti získají i základní informace o počítačovém vidění, zpracování přirozeného jazyka a expertních systémech.
Anotace:
  Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, hraní her. Problematika reprezentace znalostí. Jazyky pro umělou inteligenci (PROLOG, LISP). Principy strojového učení. Příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem. Základní principy expertních systémů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Žádné.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s metodami řešení úloh a získají i základní informace o strojovém učení, počítačovém vidění, zpracování přirozeného jazyka a expertních systémech. Budou schopni navrhovat programy využívající heuristik při řešení problémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, typy UI úloh, metody řešení úloh (BFS, DFS, DLS, IDS)
 2. Metody řešení úloh, pokr. (BS, UCS, Backtracking, Forward checking)
 3. Metody řešení úloh pokr. (BestFS, GS, A*, IDA, SMA, Hill Climbing, Simulated annealing,Heuristic repair)
 4. Metody řešení úloh pokr. (Rozklad na podproblémy, AND/OR grafy)
 5. Metody hraní her (minimax, alfabeta, hry s nejistotou)
 6. Logika a UIN, resoluční metoda a její využití při řešení úloh
 7. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku PROLOG
 8. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku LISP
 9. Strojové učení
 10. Základy obecné teorie rozpoznávání
 11. Principy počítačového vidění
 12. Principy zpracování přirozeného jazyka
 13. Princip expertních systémů
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Řešení úloh - jednoduché programy.
 2. Řešení úloh - hraní her.
 3. Jazyk PROLOG - seznámení s jazykem.
 4. Jazyk PROLOG - jednoduché individuální programy.
 5. Jazyk LISP - seznámení s jazykem.
 6. Jazyk LISP - jednoduché individuální programy.
 7. Jednoduché programy pro rozpoznávání obrazů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální (řešení úloh)
Literatura referenční:
 
 • Russel,S., Norvig.,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-360124-2, second edition 2003, ISBN 0-13-080302-2 
 • Luger,G.F., Stubblefield,W.A.: Artificial Intelligence, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1993, ISBN 0-8053-4785-2
Literatura studijní:
 
 • Zbořil,F., Hanáček,P.: Umělá inteligence, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1990, ISBN 80-214-0349-7
 • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský,J. a kol.: Umělá inteligence (1)+(2), ACADEMIA Praha, 1993 (1), 1997 (2), ISBN 80-200-0502-1
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Project
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220