Název:

Rétorika

Zkratka:RET
Ak.rok:2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky
Anotace:
  Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie. Předmět je doporučován studentům všech ročníků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.
Osnova přednášek:
 
 1. Nesamozřejmost schopnosti sdělovat myšlenky slovy
 2. Rétorika jako umění, zrozené v prostředí řecké demokracie
 3. Klasická stavba řeči
 4. Zhodnocení psychologických a společenských okolností
 5. Řeč těla a gest
 6. Umění přesvědčovat
 7. Eristická dialektika a její triky
 8. Ethos mluveného projevu
 9. Empatie a schopnost naslouchat
Literatura referenční:
 
 • Altrichtrová: Rétorika
Literatura studijní:
 
 • Altrichtrová: Rétorika
Kontrolovaná výuka:
  Přítomnost na přednáškách.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57