Název:

Sebevláda, sebepoznání, motivace

Zkratka:SEM
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Meditace, relaxace, soustředění, apod.
Anotace:
  Předmět je praktickým odzkoušením metod autogenního tréninku s vysvětlením orientálních cvičení, současných metod vedoucích ke zlepšení pozornosti a motivace studia na vysoké škole.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Předcházení stresu, zkvalitnění životního stylu.
Osnova přednášek:
 
 • Psychologie osobnosti
 • Kyvadlo aktivity
 • Bludné kruhy
 • Autosugesce
 • Relaxace
 • Autogenní trénink
 • Psychické poruchy
 • Cvičení paměti
 • Syžetové představy
 • Podvědomí
 • Hemisyncové frekvence
 • Pozornost
 • Sebevláda
Literatura referenční:
 
 • Levi, V.: Sebevláda
 • Kraus, V.: Autogenní trénink
 • Honzák, R.: Obrana proti stresu
Literatura studijní:
 
 • Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti
 • Renaudová, J.: Co je stres a jak se mu vyhnout
 • Višňovský, P., Bečková, I.: Bludný kruh toxikomanií
 • Capponi, V., Novák, T.: Sám sobě psychologem
 • Geist, B.: Vzdorujeme stresu
Průběžná kontrola studia:
  Účast, tabulka praktických cvičení
Podmínky zápočtu:
  Tabulka cvičení
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213