Název:

Angličtina: nácvik poslechu 1/2

Zkratka:JA7
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Trávníček Jaroslav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Trávníček Jaroslav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina pro pokročilé studenty (JH4), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH3), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Zdokonalení poslechových dovedností a rozšíření anglické profesní a odborné slovní zásoby. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Jde o specializovaný kurs poslechu angličtiny pro středně pokročilé. Důraz je kladen na intenzivní nácvik poslechových dovedností a rozšiřování a správné používání profesní a odborné slovní zásoby.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti na úrovni pokročilé a nebo vyšší angličtiny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají větší jistotu v poslechu odborných textů, naučí se je zpracovávat a vybírat z nich relevantní informace, významně si rozšíří pasivní i aktivní slovní zásobu.
Osnova seminářů:
 
 • Úvod - sylabus, materiály, jazykový kvíz
 • Exec. List. 1 - Rozpis služební cesty, gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 2 - Zajištění cesty, gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 3 - Aerolinie; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 4 - Americký podnikatel; gramatika a slovní zásoba - rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou
 • Exec. List. 5 - Záznamník; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 6 - Telefonní hovory; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 8 - Obchodní telefonáty; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 11 - Ředitel aukční síně Sotheby's; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 13 - Teorie managementu; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 15 - Mezikulturní povědomí; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 17 - Prezentace výsledků správní radě; gramatika a slovní zásoba
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Exec. List. 18 - Řešení problémů se zahraničním zákazníkem; gramatika a slovní zásoba
 • Exec. List. 21 - Smlouva; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Robotika, historie a vývoj; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Electr. - Studenti eletrotechniky, rozvrhy, definice předmětů; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Electr. - V práci - změna životního rytmu; gramatika a slovní zásoba
 • Business Engl. - Psaní životopisu, strategie vstupního pohovoru; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Systémy virtuální reality a jejich využití; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Electr. - Zpracování zvuku; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Vývoj hardwaru; přenosné počítače a jejich omezení; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Počítačové sítě; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Vývoj softwaru; gramatika a slovní zásoba
 • Engl. for Comp. - Počítačová bezpečnost, viry; gramatika a slovní zásoba
 • Semestrální test za letní semestr
Osnova numerických cvičení:
 
 • Úvod - sylabus, materiály, jazykový kvíz
 • Exec. List. 1 - Rozvrh/Plánování služební cesty
 • Exec. List. 2 - Domluva - praktické dovednosti (pronajmutí auta)
 • Exec. List. 3 - Výhody a nevýhody letecké dopravy
 • Exec. List. 4 - Časový plán/Zpráva o cestě
 • Exec. List. 5 - Telefonní vzkazy
 • Exec. List. 6 - Nákup a prodej po telefonu
 • Exec. List. 8 - Prodej/Veletrhy
 • Exec. List. 11 - Aukce/Rozvoj podniku
 • Exec. List. 13 - Jaký typ manažera jste?
 • Exec. List. 15 - Kulturní rozdíly
 • Exec. List. 17 - Grafy/tabulky, jejich čtení
 • Semestrální test za zimní semestr
 • Exec. List. 18 - Stížnosti/struktura podniku
 • Exec. List. 21 - Právnický jazyk
 • Engl. for Comp. - Poslech specializovaného textu I - Robotika
 • Engl. for Electr. - Studenti elektrotechniky - denní a dálkové studium
 • Engl. for Electr. - V práci - technický pracovník; inženýr na vrtné plošině
 • Business Engl. - Pohovor s novým zaměstnancem - hledání práce, obsah životopisu
 • Engl. for Comp. - Poslech specializovaného textu II - Virtuální realita
 • Engl. for Electr. - Zvukař - nahrávání a zpracování hudby
 • Engl. for Comp. - Osobní počítače - hardware; přenosné počítače
 • Engl. for Comp. - Poslech specializovaného textu III - Počítačové sítě
 • Engl. for Comp. - Vývoj softwaru
 • Engl. for Comp. - Problémy počítačové bezpečnosti
 • Semestrální test za letní semestr
Literatura referenční:
 
 • English for Computing (Oxford University Press)
 • English for Electronics (Oxford University Press)
 • Executive Listening (Nelson)
 • International Business English (Cambridge University Press)
 • BBC - zprávy a pořady blízké svým obsahem náplni kurzu
 • Vlastní příspěvky studentů - texty, nahrávky...
Literatura studijní:
 
 • Don Sparling: English or Czenglish? (Praha, SPN, 1989)
Průběžná kontrola studia:
  Překlady zadávané během semestru - ověřují samostudium slovní zásoby a probírané gramatiky.
Podmínky zápočtu:
  
 • 75% docházka do cvičení
 • Aktivní účast na cvičení
 • Samostudium slovní zásoby před každým cvičením
 • Úspěšné absolvování zápočtového testu (tzn. min. 50 % úspěšnost). Test je písemný.
 • Požadavky: znalost slovní zásoby probírané ve cvičeních
 • Texty použité pro záp. test: 1) známé texty, probírané ve cvičeních během dvou semestrů, s odlišnými úkoly; 2) součástí testu jsou i neznámé texty, převzaté z učebnice Headway Intermediate a z učebnic uvedených v základní literatuře (viz referenční literatura).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164