Název:

Timemanagement

Zkratka:TMA
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Orientace v čase, plánování.
Anotace:
  Cílem předmětu je naučit se lépe orientovat v čase, v jeho optimálním využívání, ovlivňování časových úseků dne, stanovit si osobní energetický cyklus, plánovat, analyzovat čas, hledat příčiny svého plýtvání časem, rozvíjet vlastní systém ukládání a třídění, plánovací techniky a metody..
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Orientace v čase, plánování.
Osnova přednášek:
 
 • Čas
 • Plánování
 • Kariéra
 • Psychologie osobnosti
 • Timemanagement
 • Osobní informační systém
 • Stanovení priorit
 • Pert-diagram
 • Chart - Milestone
 • Plánovač činností
 • Energický diagram
 • Kariérové typy
 • Ekonometrie
Literatura referenční:
 
 • Haynesová E.M.: Management osobního času
 • Bělohlávek, F.: Osobní kariéra
Literatura studijní:
 
 • Hofmeister, R., Stiegler, H.: Controling
 • Pacovský, P.: Velká kniha o uspořádání času
 • Tůma, M.: Úspěšnost jednání podnikatelů
Kontrolovaná výuka:
  Účast, konstrukce plánu.
Podmínky zápočtu:
  Účast, konstrukce plánů.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26