Název:

Desktop systémy Microsoft Windows

Zkratka:MW1
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Přednášející:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Cvičící:Bělohlávek Jiří, Ing. (FIT)
Butela Michal, Ing. (FP)
Krontorád Jan, Ing. (FIT)
Mates Vojtěch, Ing. (FIT)
Šuba Filip, Bc. (FIT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Podnikové technologie Microsoft (MW4), UIFS
Programování v .NET a C# (MW5), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (MW2), UIFS
Síťové technologie Microsoft Windows (MW3), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows (Windows 2000, XP, ...). Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.
Anotace:
  
 • Úvod do administrace Windows
 • úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
 • Administrace Windows: uživatelské účty, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
 • Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
 • Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Remote Instalation Services, Windows Update
 • Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Uživatelské ovládání Microsoft Windows.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura systému, Historie, Architektura a popis vlastností: Procesy, multitaks, služby, multi user, networking, multimedia, Minimální systémové požadavky, HCL
 2. Instalace a upgrade systému, Upgrade, Logování instalace, Bezobslužná instalace, Instalace ze síťového zdroje, RIS, sysprep a riprep staniční část
 3. Hardware a ovladače, Plug and Play ,Windows driver model, Hardware abstraction layer, podepsy ovladačů, Správce zařízení, Více procesorová podpora
 4. Správa disku, Primární a rozšířený oddíl a svazky, MBR,
  Podpora souborových systémů v jednotlivých verzích windows, Dymanimcké disky a podporované typy na stanici, Konzole Správa disků, defragmentace disku, vyčištění disku, kontrola disku a formátování
 5. Výkon systému a spolehlivost, Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole, Nastavení pro vyšší výkon v konzole systém, Informace o systému, Údržba
 6. Software a aktualizace systému, nástroje pro správu,
  Instalace a odinstalování software a komponent systému, Balíčky msi a jejich distribuce, Service pack a hotfix: instalace, odinstalace, Windows update a distribuce balíčků, automatické  aktualizace, Aplikace sigverif
 7. Uživatelské účty a skupiny, skupiny a členství ve skupinách. Výchozí skupiny a účty, účet hosta, Spuštění systému a přihlášení uživatele a Ověřování, Access token a jeho platnost, přihlášení pod jiným uživatelem, Přiřazení uživatelských oprávnění ,Platnost, vlastnosti a změna hesla
 8. Uživatelský Desktop, Ovládácí panely, Nástroje usnadnění,
  Lokální a roaming profily, mandatory profil,
  Uživatelský profil a jeho vlastnosti: cesta, home složka,
  Skripty po spuštění, složka netlogon, Uživatelský profil v registrech, Výchozí uživatelský profil a allusers profil,
  Zobrazení přihlášených uživatelů a jejich přepínání, Nastavení politik pro uživatele
 9. Souborový systém NTFS
  Vlastnosti NTFS: oprávnění, šifrování a komprese indexace, ochrana proti chybám Oprávnění NTFS: dědičnost, kopírování, přesunutí, vlastník, rozdíl v oprávnění pro soubory a složky, slučování oprávnění (pokud je uživatel členem více skupin), jaký vliv má zákaz nebo přidělení na skutečná oprávnění, Příkaz cacls
 10. Konfigurace sítě, Sítě MS Windows a podpora pro staré stanice a ostatní protokoly (NetBeui, IPX/SPX) Výchozí nainstalované protokoly: TCP/IP, klient sítě MS Win, sdílení
  Nastavení statické a dynamické IP, DNS, WINs serveru, alternativní konfigurace, Detekce a oprava potíží pomocí síťových připojení v ovládacích panelech, Nástroje příkazového řádku: ipconfig, ping, tracert, Virtuální spojení nad jedním hardwarem (NIS, připojení modem/VPN), Domény a skupiny v MS sítích
 11. Sdílení, Přístup ke stanici ze sítě ve Windows XP a Win98 v porovnání s přístupem lokálním, Administrátorská sdílení a jejich vlastnosti, Oprávnění sdílení, Přípojování a mapování síťových zařízení, Offline složky, Net use, net share, net view
 12. Zabezpečení EFS, Opakování teorie o symetrických a nesymetrických klíčích a šifrovacích technologiích, Aplikace: integrita, nepopiratelnost, ochrana před zcizením, Princip a vlastnosti Encription file systemu, Chování složek a souborů při přesunu a kopírování, jeho vztah ke kompresi,
  Vystavování, import a export certifikátů, Správa Recovery agentů, Příkaz cipher
 13. Zálohování a obnova, Prohlížeč událostí, body obnovení, Oprava systému
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/MW1/private/mw1.zip
 • Mistrovství v sítích Microsoft Windows XP, Curt Simmons, James Causey, ISBN: 80-251-0583-0
 • Microsoft Windows XP, Paul McFedries, Scott Andersen, Austin Wilson, Geoff Winslow, ISBN: 80-251-0037-5
 • Microsoft Windows XP Professional Training Kit, Microsoft Corporation, ISBN: 80-7226-717-5
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239