Název:

Síťové technologie Microsoft Windows

Zkratka:MW3
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000520
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Přednášející:Žídek Marek, Ing. (FP)
Cvičící:Vojta Tomáš, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Desktop systémy Microsoft Windows (MW1), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (MW2), UIFS
Navazující:
Podnikové technologie Microsoft (MW4), UIFS
Programování v .NET a C# (MW5), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows.
Anotace:
  NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost administrace Windows v rozsahu předmětů MW1 a MW2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace
Osnova seminářů:
 1.      IPv4, statické routování, demand-dial routing, routing a Windows Firewall, multicasting.

2.      rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, OPSF, DHCP relay agent

3.      Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS)

4.      IPSec a VPN (PPTP a L2TP),

5.      Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.

6.      PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS.

7.      Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit).

8.      Active Directory: sites, services, global catalog, foresty, domain tree, role DC serveru v AD

9.      Active Directory: typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, replikace, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS.

10.  SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer

11.  Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy,

12.  vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),

13.  replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Literatura referenční:
 
  1. Windows 2000 Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/serverhelp.asp
  2. Windows 2000 Advanced Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/advserverhelp.asp
  3. Windows 2000 Server Ressource Kit, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/default.asp
  4. Windows 2003 Server - zdroje:http://www.microsoft.com/windowsserver2003
Literatura studijní:
 
  • Windows 2000 Server Study Guide (Exam 70-215), Osborne McGraw-Hill, ISBN 0-07-212389-3
  • MCSE Training Kit: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Corporation, ISBN 1-57231-903-8
  • MCSE Microsoft Windows 2000 Server Readiness Review; Exam 70-215, Ethan Wilansky, ISBN 0-7356-0948-9
  • MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit: Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment (Exam 70-218), Microsoft Corporation, IBSN 0-7356-1581-0
  • MCSA/MCSE Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment Readiness Review; Exam 70-218, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1636-1
Kontrolovaná výuka:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné.
Podmínky zápočtu:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26