Název:

Inženýrská pedagogika a didaktika

Zkratka:PET
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:520000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Přednášející:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia UJAZ FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Uvedení studentů do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definovat předmět pedagogiky. Zavést soustavu pojmů. Navést na možnost aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámit studenty s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.
Anotace:
  Úvod do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definice předmětu pedagogiky. Soustavu pojmů. Možnosti aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámení s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získání pedagogické způsobilosti pro výuku technických předmětů.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie oboru a obecná problematika školství. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí.
 2. Základní prvky vyučovacího procesu. Cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům.
 3. Fenomén učení, vytváření systému vědomostí. Proces oběhu informací u člověka, zapomínání.
 4. Motivování a motivace. Psychologické a sociologické pohledy na vyučování odborným předmětům.
 5. Pedagogické opatření pro omezení negativních jevů.
 6. Měření výkonu žáků, osobnost učitele.
 7. Vznik, vývoj, předmět a struktura didaktiky odborných předmětů.
 8. Cíle vzdělávání a výchovy a jejich realizace.
 9. Základní pedagogické dokumenty.
 10. Výběr učiva odborných předmětů.
 11. Mezipředmětové a vnitropředmětové vztahy.
 12. Vědomosti, dovednosti, návyky. Didaktické prostředky. Kombinování vyučovacích metod.
 13. Příprava učitele odborných předmětů.
Literatura referenční:
 Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1991
Literatura studijní:
 
 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1991
 • Jůva, V. sen. & jun.: Úvod do pedagogiky, Paido, Brno, 1999
 • Horká, H.: Výchova pro 21. století, Paido, 2000
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy.
Podmínky zápočtu:
  Min. 80% účast na přednáškách
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220