Název:

Prostředky průmyslové automatizace

Zkratka:PRP
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2603900
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zezulka František, prof. Ing., CSc. (UAMT)
Přednášející:Zezulka František, prof. Ing., CSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Dát studentům přehled o celém spektru automatizačních prostředků počínaje procesní instrumentací, tj. snímači, akčními členy, čítači, časovači, dále řídicími členy, tedy průmyslovými číslicovými regulátory, programovatelnými automaty PLC a vestavěnými řídicími mikrořadiči až po prostředky vizualizace, operátorského řízení a průmyslových komunikačních sběrnic.
Anotace:
  Přehled automatizačních prostředků, procesní instrumentace, průmyslové regulátory, čítače, časovače. Programovatelné automaty, ochrana proti rušení. Modulární PLC a spektrum modulů. Programové vybavení a programovací jazyky PLC. Průmyslová PC pro řízení a základy řízení v reálném čase. Distribuované systémy řízení. Přehled a principy průmyslových komunikačních sběrnic: Profibus, Fieldbus, CAN, DeviceNet, Interbus S, P-Net a FIP, LonWorks.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Práce s osobním počítačem a základní znalosti automatizovaného řízení procesů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti dostanou přehled o distribuovaných systémech průmyslové automatizace (DCS) a o prostředcích pro operátorské řízení jako jsou operátorské panely a stanice. Jsou schopni orientovat se v široké škále automatizačních prostředků od čidel, přes průmyslové regulátory a další řídicí členy až po výkonové aktory. Mají dobrý přehled v oblasti průmyslových komunikačních sběrnic a programovatelných automatů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do automatizačních prostředků. Procesní instrumentace.
 • Akční členy pro řízení, servomotory stejnosměrné a střídavé.
 • Čítače, časovače a průmyslové regulátory.
 • Programovatelné automaty, přehled, základní vlastnosti a režim činnosti. Programové vybavení a HW architektura.
 • Programování PLC. Norma IEC 1131 a příklady programování.
 • Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy.
 • Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Fyzická vrstva.
 • Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování.
 • Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby. Průmyslové sériové sběrnice. Model průmyslové sériové sběrnice.
 • Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení. Sensor-aktor bus.
 • Příklady sběrnic s bajtovým přenosem. Protokol CAN a DeviceNet.
 • Fieldbus. Příklady (Profibus a další).
 • Řízení pomocí PC (soft control).
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Úvodní cvičení (organizace, instruktáž, školení o bezpečnosti a seznámení s pracovištěm, podmínky udělení zápočtu).
 • Úvod do MMI SCADA. Systém InTouch. Základní funkce.
 • Rozšířené funkce InTouch.
 • Zadání semestrálních projektů, práce na zadání.
 • Práce na zadání.
 • Práce na zadání, odevzdání projektů.
 • Sběrnice CAN: procvičení komunikace mezi stanicemi.
 • Komunikace po sběrnici LonWorks.
 • Komunikace na sběrnici Profibus DP.
 • Konfigurace a instalace sítě AS-interface.
 • Procvičení protokolu průmyslové sběrnice HostLink.
 • Procvičení protokolu Modbus.
 • Zápočet, náhradní cvičení.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky zadání projektů vizualizace a řízení modelů procesů pod systémem InTouch/ InControl.
Literatura referenční:
 
 • Lendryová, L., Pavelek, M., Konečný, M.: Návrh procesních systémů. Programové systémy SCADA/MMI. Skriptum VŠB Ostrava, 1996.
Literatura studijní:
 
 • Zezulka, F.: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, Brno, 2000.
 • Fruh, K.F. (Hrsg.): Handbuch der Prozessautomatisierung, Oldenbourg Verl. Munchen, 1997.
 • Considine, D.M.: Process/Industrial Instrumentation and Control handbook, 4th Ed. McGraw Hill, N.Y., 1993
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 1 projektu, absolvování 8 laboratorních cvičení, vypracování 3 protokolů.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola připravenosti k laboratornímu cvičení. Kontrola elaborátů. Kontrola rozpracovanosti projektu.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním 8 laboratorních cvičení, úvodního cvičení a cvičení kontroly rozpracovanosti projektu, vypracováním 3 protokolů o laboratorním cvičení a vypracováním a úspěšným obhájením projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57