Název:

Přístupové a transportní sítě

Zkratka:PTS
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000300
Garant:Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Přednášející:Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech telekomunikační sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Jedná se o koncová zařízení, řešení přístupových sítí, prostředky koncentrace provozu, integrace služeb, vícenásobného využití přenosových médií, dále efektivní využití těchto prostředků, zkracování neproduktivnívh dob, optimální řešení konfigurace transportních sítí.
Anotace:
  Způsoby připojení koncových zařízení sítě (telefonní přístroje, faxy, počítače, apod.) pomocí pevných a mobilních přístupových sítí ke koncovým spojovacím uzlům transportní sítě. Digitální telefonní ústředny jako součást přístupových i transportních sítí. Vícenásobné využití přenosových cest. Digitální přenosové systémy. Rámec E1. Plesiochronní digitální hierarchie. Základy Synchronní digitální hierarchie.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti z elektrotechniky a elektroniky, a přenosu elektrických signálů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Komplexní přehled se všemi souvislostmi řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků, zejména s ohledem na perspektivní řešení integrace sítí a služeb. Pohled na síť, která je chápána jako nejrozsáhlejší kybernetický stroj na světě, řízený z koncových zařízení. Procesy tohoto řízení, jakož i jeho organizace, umožňující proniknout do základů řízení. Tyto poznatky zejména z organizace řízení uplatnit i v jiných oblastech hospodářského a společenského života.
Osnova přednášek:
 
 • Druhy, specifikace a funkce sítí.
 • Vývoj a vlastnosti sítí.
 • Zvyšování efektivnosti přístupových sítí.
 • Přepravní sítě. Vlastnosti a požadavky.
 • Spojovací prostředky přepravních sítí.
 • Digitální telefonní ústředny veřejné.
 • Digitální telefonní ústředny pobočkové.
 • Vnitřní řízení sítě. Číslování, tarifování.
 • Digitální přenosové systémy.
 • Rámec E1.
 • Komprese.
 • Měření přenosových systémů.
 • Úvod do SDH.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Testování telefonního přístroje.
 • Faximilní přístroj.
 • Záznamové zařízení telefonních přístrojů.
 • Muldexy PCM.
 • Digitální telefonie.
 • Koncentrátory, podvojná a dvojitá přípojka.
 • Maticový spínač, vlastnosti a řízení spojování.
 • Digitální spínače, vlastnosti a řízení spojování.
 • Signalizace po společném kanále.
 • Zařízení PCM30U - horká linka.
 • Kvantizační zkreslení na PCM30U.
 • Převodní charakteristika PCM30U.
 • Zařízení PDH.
Literatura referenční:
 
 • KAPOUN, V.: Části komunikačních systémů. VUT, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno, 1999.
 • STUCHLÝ, V.: Počítače a komunikace. Computer Press, Prague 1996.
 • ŠÁREK, M.: Digitální přenosové systémy. PC DIR, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Digitální ústředny. VUT, Brno, 1998.
 • NORRIS, M.: Communication Technology Explained. Wiley, New York, 2000, ISBN 0-471-98625-9.
Literatura studijní:
 
 • ŠKORPIL, V.:Digitální přenosové systémy. PC DIR, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Digitální ústředny. VUT, Brno, 1998
 • KAPOUN, V.: Části komunikačních systémů. VUT, Brno, 1995.
 • KAPOUN, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno, 1999.
 • NORRIS, M.: Communication Technology Explained. Wiley, New York, 2000, ISBN 0-471-98625-9.
 • WAGGENER, W.: Pulse Code Modulation systems design. Artech house, London, 1999, ISBN 0-89006-776-7.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola příprav a protokolů v laboratořích a počítačových cvičeních, kontrola krátkodobých úkolů.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na povinných laboratořích (max 30 bodů). Odevzdání pravidlům odpovídajících protokolů a dohodnutých písemných prací.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.193.41