Název:

Team Management

Zkratka:TMG
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Získání základních informací o všeobecných zásadách tvorby týmů a týmových dovedností.
Anotace:
  Týmová práce je základní formou, kterou je organizována výrobní, výzkumná i vědecká činnost. Pro dosažení vysoké produktivity a efektivity nestačí  již zdaleka pouhý organizační talent, nýbrž je nutno se opírat o propracované vědecké studie, přibližující všechny aspekty tohoto způsobu organizace a koordinace lidského úsilí. Těchto poznatků je třeba jak pro práci v týmu, tak zejména pro jeho vedení.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost efektivně řídit pracovní tým.
Osnova přednášek:
 
 • Projektový tým.
 • Komunikace v projektovém týmu.
 • Technické a programové vybavení pro komunikaci v týmu.
 • Rozvoj řídicích dovedností.
 • "Stress management".
 • Poskytování a získávání zpětné vazby.
 • Řešení konfliktů.
 • "Dokument management".
 • Výkonnost týmu.
 • Styly vedení.
 • Týmová práce.
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.
Podmínky zápočtu:
  
 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané personalistické téma.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163