Název:

Pedagogická psychologie

Zkratka:PSO
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:520000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Přednášející:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia UJAZ FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základy psychologie se zvláštním zaměřením na oblast pedagogické psychologie. Rozvíjet ve studentech, v rámci možností, pedagogické dovednosti. Vést studenty k samostatnému přístupu k řešení problémů.
Anotace:
  Kognitační psychologie, speciální pedagogická psychologie, duševní hygiena, základy sociologie.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent předmětu získá základní názor na problematiku psychologie.
Osnova přednášek:
 
 1. Předmět, úkoly, odvětví a metody psychologie.
 2. Bio-psycho-sociální model člověka. Psychologické teorie osobnosti, struktura osobnosti.
 3. Vývoj osobnosti, zrání a učení, charakteristika jednotlivých vývojových období.
 4. Psychologie výchovy, výchovné prostředky.
 5. Osobnost pedagoga z psychologického hlediska. Styly výchovy.
 6. Psychologie sociálních skupin. Komunikace.
 7. Výchova vybraných aspektů osobnosti.
 8. Učení: druhy, podmínky, metody. Motivace k učení.
 9. Zvládání zátěžových situací. Syndrom "vyhoření (burnout)".
 10. Faktory ovlivňující výkon člověka.
 11. Adaptační obtíže, příčiny školní neúspěšnosti.
 12. Sociálně patologické jevy: závislosti, šikana, agresivita, deprivace.
Literatura studijní:
 Podle doporučení učitele.
Kontrolovaná výuka:
  Přítomnost na přednáškách.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199