Název:

Laboratorní didaktika

Zkratka:LDP
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:100000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Přednášející:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia UJAZ FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů, s didaktickou transformací poznatků vědních oborů do učiva odborných předmětů.
Anotace:
  Vedle teoretických didaktických základů rozvíjí účastníci studia dovednosti jak naplánovat vzdělávací proces a jak tvořivě přistupovat k jeho realizaci. V centru pozornosti jsou, přípravy na vyučování a jejich následné předvedení s videozáznamem, který slouží k pozdějšímu rozboru.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Zvýšený zájem o didaktické záležitosti.
Osnova přednášek:
 
  • Uplatnění audiovizuálních informací ve výuce.
  • Specifika didaktické a výpočetní techniky.
  • Pedagogické funkce didaktické techniky.
  • Zpětná projekce a její výhody. Projekční plochy.
  • Internet, webové stránky.
  • Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací.
  • Multimédia ve výuce.
  • Digitální fotografování a jeho podpora výuky.
  • Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na přednáškách a aktivní přístip k diskusi vedené učitelem.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239