Název:

Programování v .NET a C#

Zkratka:MW5
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Osovský Martin, Ing. (ApS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.
Anotace:
  Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost objektového programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.
Osnova přednášek:
 
 1. C# and .NET - představení, konstrukce jazyka, typy(odkazy a hodnoty, relace mezi typy)
 2. C# - delegáti, generické kolekce, řetězce
 3. C# - výjiimky, vlákna
 4. CLR - assembly, bezpečnost
 5. CLR - lokalizace, deployment
 6. Data - ADO .NET základy
 7. Data - ADO .NET, SQL Server
 8. Data - XML
 9. Windows Forms - základy
 10. Windows Forms - pokročilé vlastnosti, připojování datových zdrojů
 11. Komunikace - Web services, remoting, progrmování síťových aplikací
 12. Windows Services - soubory, registry, služby
 13. ASP .NET, Web Forms

Osnova ostatní - projekty, práce:
 Celkem 50 bodů ze 100
 1. Windows GUI aplikace
 2. ADO.NET GUI aplikační rozhraní
Literatura referenční:
 
 1. Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 2. http://www.microsoft.com/msdn
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.171.183.163