Název:

Přepínání a návrh sítí LAN (CCNA3)

Zkratka:CC2
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/CC2/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) (CC1), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Studenti se seznámí s rozšířenými technikami adresování CIDR a VLSM. Naučí se konfigurovat směrovací protokoly OSPF a EIGRP. Druhou část předmětu tvoří návrh a vytváření sítí LAN a virtuálních sítí VLAN. Studenti se naučí prakticky konfigurovat a spravovat tyto sítě na přepínačích Cisco. Předmět svým obsahem pokrývá znalosti CCNA 3.
Anotace:
  Beztřídní adresování CIDR. Rozšířená adresace VLSM. Konfigurace směrovacích protokolů RIPv2, OSPF a EIGRP. Konfigurace spravovatelných přepínačů. Vytváření sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Protokoly STP a VTP.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování předmětu CC1 na FIT, případně kursů CCNA 1 a CCNA 2 na jiné Cisco Network akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled směrovacích protokolů RIPv2, OSPF, EIGRP a jejich konfigurace na směrovačích. Konfigurace přepínačů, návrh a implementace sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Použití protokolů STP a VTP.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vytváření sítí LAN a VLAN, konfigurace přepínačů a směrovačů.
Osnova přednášek:
 
 1. Přehled modelu OSI a směrování.
 2. Beztřídní směrování CIDR. Adresy s proměnnou délkou masky VLSM. Protokol RIPv2.
 3. Protokol OSPF - popis, konfigurace na směrovačích.
 4. Protokol EIGRP - popis, konfigurace na směrovačích.
 5. Koncept přepínání a návrh sítí LAN.
 6. Přepínače - architektura a funkce.
 7. Konfigurace přepínačů.
 8. Protokol STP - popis a použití v přepínačích.
 9. Virtuální sítě LAN - standardy a konfigurace.
 10. Protokol VTP - popis a použití v sítích VLAN.
 11. Shrnutí.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Počítání adres s maskami s proměnnou délkou VLSM. Konfigurace protokolu RIP verze 2.
 2. Směrování pomocí protokolu OSPF. Nastavování různých metrik.
 3. Konfigurace směrování pomocí EIGRP.
 4. Konfigurace přepínačů, základní nastavení.
 5. Konfigurace přepínačů, adresové tabulky, bezpečnost portů.
 6. Konfigurace přepínačů, práce s operačním systémem a konfigurací Cisco přepínačů.
 7. Nastavení protokolu STP.
 8. Vytváření virtuálních sítí LAN.
 9. Nastavení a konfigurace protokolu VTP.
Literatura referenční:
 
 • CCNA 2 and 3, Companion Guide, Third Edition. Cisco Systems 2003.
 • CCNA 2 and 3, Lab Companion, Third Edition, Cisco Systems 2003.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Průběžné vypracování testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Průběžné testy elektronickou formou - 60 bodů.
 • Zkouška z praktických dovedností - 10 bodů.
 • Závěrečný test - 30 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Úspěšné absolvování všech testů a laboratorních cvičení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213