Název:

Technologie sítí WAN (CCNA4)

Zkratka:CC3
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/CC3/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Přepínání a návrh sítí LAN (CCNA3) (CC2), UIFS
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) (CC1), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s technologiemi pro tvorbu sítí WAN. Naučit se konfigurovat NAT a PAT. Nastavení spojení PPP, ISDN a Frame Relay. Prostředky pro správu sítí.
Anotace:
  Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Služby a konfigurace ISDN a DDR. Technologie Frame Relay. Základy optických sítí. Tento předmět pokrývá znalosti kursu CCNA 4.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Absolvování předmětu CC2 nebo kursů CCNA1 až CCNA3 na jiné Cisco Network Akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a portů PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a ISDN a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o vytváření optických sítí.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Absolvování předmětu vede k získání certifikátu CCNA.
Osnova přednášek:
 
 1. Rozšířené adresování nad IP, překlady NAT a PAT, DHCP.
 2. Přehled WAN technologií. Návrh sítí WAN.
 3. Sériové připojení, protokol PPP.
 4. Technologie ISDN a DDR.
 5. Přenos pomocí Frame Relay.
 6. Úvod do správy sítí.
 7. Prezentace  seminárních prací I
 8. Prezentace  seminárních prací II
 9. Prezentace  seminárních prací III
 10. Prezentace  seminárních prací IV
 11. Prezentace  seminárních prací V
 12. Prezentace  seminárních prací VI
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Konfigurace NAT a PAT, základní nastavení.
 2. Konfigurace NAT a PAT, ověřování nastavení, odhalování chyb.
 3. Konfigurace DHCP.
 4. Protokol PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 5. Konfigurace ISDN, nastavení DDR.
 6. Konfigurace Frame Relay.
Literatura referenční:
 
 • CCNA 3 and 4, Companion Guide, Third Edition. Cisco Systems 2003.
 • CCNA 3 and 4, Lab Companion, Third Edition, Cisco Systems 2003.
 • Reid, Allan: WAN Technologies, CCNA4 Companion Guide, Cisco Press, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.
Kontrolovaná výuka:
  Povinná účast na laboratorních cvičení.
Průběžné vypracování testů.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy elektronickou formou - 60 bodů.
Zkouška z praktických dovedností - 20 bodů.
Seminární práce (case study) - 20 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Úspěšné absolvování všech testů, laboratorních cvičení a obhájení seminární práce.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233