Název:

Kultura projevu a tvorba textů

Zkratka:KPT
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3913000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Boková Petra, Mgr. (UJAZ)
Přednášející:Boková Petra, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Boková Petra, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia UJAZ FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Praktický trénink tvorby srozumitelných vědeckých textů. Součástí obsahu výuky jsou normy písemného styku platné v zemích EU.
Anotace:
  V rétorice se posiluje sebedůvěra pro řeč, přednes a jejich podporu. Posluchači se seznámí se základními problémy a zásadami vedení diskuse, prací s argumenty a řečnickými triky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost vedení diskuse a přednášek na vysoké úrovni.
Osnova přednášek:
 
 • Informace a jejich sdělování
 • Komunikační modely
 • Složky komunikace
 • Řešení typových pedagogických situací
 • Model asertivních dovedností
 • Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení
 • Základy verbálního projevu s psychologického hlediska
 • Význam hlasu a sluchu v rétorice
 • Osobnost řečníka
 • Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu
 • Text jako složka pedagogické komunikace
 • Teoretické problémy srozumitelného textu
 • Strategie utváření srozumitelného textu
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Posuzování vlastností textu podle jednotlivých kritérií srozumitelnosti
 • Posuzování vlastností textu podle jednotlivých kritérií srozumitelnosti
 • Trénink strategií směřujících ke zvýšení srozumitelnosti
 • Trénink strategií směřujících ke zvýšení srozumitelnosti
 • Trénink v didaktické transformaci různých typů existujících textů
 • Trénink v didaktické transformaci různých typů existujících textů
 • Trénink samostatné tvorby lehce srozumitelných textů a jejich posouzení
 • Trénink samostatné tvorby lehce srozumitelných textů a jejich posouzení
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
 • Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
Literatura referenční:
 
 • Konopková, L.: Technika řeči a kultura mluveného projevu, skripta MU, 1997
Literatura studijní:
 
 • Davidová, D.: K diferenciaci současného mluveného jazyka, sborník prací z mezinárodní konference, Ostrava 1994
 • Konopková, L.: Technika řeči a kultura mluveného projevu, skripta MU, 1997
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Průběžná kontrola studia:
  Verbální projevy.
Podmínky zápočtu:
  Min. 80% účast na přednáškách, vypracování srozumitelného textu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106