Název:

Němčina: středně pokročilí - Fortgeschrittene 2/2

Zkratka:JN3
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Němčina pro mírně pokročilé: Mittelstufe (JN2), UJAZ
Navazující:
Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs (JN5), UJAZ
Němčina pro Evropu (NEV), UJAZ
Odborná němčina (JN8), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Rozšiřuje se slovesný systém, zdokonaluje se nácvik poslechu. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Kurs navazuje na předchozí studium (viz kurs JN2). Probírá se slovesný systém, trpný rod, časové věty, stupňování přídavných jmen a příslovcí. Rozšiřuje se slovní zásoba, zdokonaluje se nácvik poslechu. Německé odborné texty pro studijní programy FEKT a FIT VUT slouží jako úvod do studia technického jazyka. Jde o standardní kurs.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JN3/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Schopnost pracovat s odbornými daty.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Wo ist unser Geld?
 2. L1 odborné téma
 3. L2 Bis auf den letzten platz
 4. L2 1. skupina sil. sloves
 5. Tschechien
 6. Odborné téma 2
 7. L4 Ein Interview
 8. 2. a 3. skupina sil. sloves
 9. L5 Weinachtsfreuden, odborné téma 3
 10. L5 4. skupina sil. sloves
 11. L6 Prag - odborné téma 5
 12. Zápočtový test za zimní semestr 
 13. Opakování sloves L1 - 5
 14. L7 Beim Arzt
 15. Odborné téma 7
 16. L18 Kitsch oder Kunst?
 17. Odborné téma 7
 18. Mein Freund
 19. L9 stupňování
 20. L10 Bitte zu Tisch
 21. L10 Odborné téma 8
 22. Lebenslauf
 23. L11 Časové věty
 24. Odborné téma 8
 25. L12 Die BRD
 26. Zápočtový test za letní semestr
Literatura referenční:
 
 • Hoppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 2, Scientia Praha 1994
 • Zavřelová, D.: Německé odborné texty pro FEI VUT v Brně, Brno 1993
Literatura studijní:
 
 • Hoppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 2, Scientia Praha 1994
 • Zavřelová, D.: Německé odborné texty pro FEI VUT v Brně, Brno 1993
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy během semestru.
Podmínky zápočtu:
  50% úspěšnost při zápočtovém testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77