Název:

Němčina: nadstavba - Aufbaukurs 1/2

Zkratka:JN5
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene (JN3), UJAZ
Navazující:
Němčina pro Evropu (NEV), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Kurs rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje konverzační dovednosti. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Kurs se zabývá obtížnými jevy německé gramatiky, prohlubuje konverzační dovednosti. Tyto znalosti využívá k orientaci v německém tisku. K výcviku čtení a poslechu se využívá Zertifikatstraining Deutsch: Lesen, Hoeren, Schreiben. Jde o specializovaný kurs.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti nejméně středně pokročilé němčiny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých plánech a úmyslech. Umět podat informaci a získat informaci. Schopnost pracovat s denním tiskem.
Osnova seminářů:
 
 • Poslech L3, nově gr. 1,2, překlad
 • Poslech L3, nově gr. 3,4, překlad
 • Poslech L4, nově gr. 3,4, překlad
 • Poslech L5, nově gr. 6 , překlad
 • Poslech L6, nově gr. 7, překlad
 • Poslech L7, opakování
 • Poslech L8, překlad
 • Poslech 9, nově gr. 8, novinové texty
 • Poslech 10, nově gr. 10, překlad
 • Poslech 11, nově gr. 11, překlad
 • Poslech 12, nově gr. 12,13,14
 • Die BRD, nově gr. 15
 • Zápočtový test za zimní semestr 
 • Poslech 13, gr. 16
 • Poslech 14, gr. 17
 • Poslech 15, gr. 18
 • Poslech 16, gr. 19
 • Poslech 17, gr. 20
 • Poslech 18, gr. 21
 • Poslech 19, gr. 22
 • Poslech 20, gr. 23
 • Poslech 21, gr. 24
 • Poslech 22, gr. 25
 • Poslech 23, gr. 26
 • Poslech 24, gr. 27
 • Zápočtový test za letní semestr 
Osnova numerických cvičení:
 
 • L1 - Modernes Kochen
 • L2 - Sommerulaub
 • Mein Hobby - das Reisen
 • L4 - Warum die Leute Deutsch lernen?
 • Novinové texty
 • L5 - Die Kunst,richtig zu schenken
 • L6 - Wer wagt,der gewinnt
 • L7 - Meine Wohnung
 • Meine Ferien
 • L8 - Der Mitfahrer weiss es besser
 • L9 - Grossstadt und Umweltschutz
 • L10 - Die Bundesrepublik Deutschland
 • Zápočtový test za zimní semestr 
 • L11 - Die Grossstadt
 • L11 - Der Umweltschutz
 • L12 - Vom Schwimmbecken
 • L12 - Fussballspiel im Fernsehen
 • L13 - Stadtrundfahrt durch Leipzig
 • L14 - Wer schaffen will,muss lustig sein
 • L15 - Österreich
 • L16 - Der Lebensstil junger Paare
 • L17 - Der Mut,nicht zu rauchen
 • L18 - Die Gleichberechtigung der Frau
 • L19 - Haustiere
 • L20 - Das Fernsehen und wir
 • Zápočtový test za letní semestr
Literatura referenční:
 
 • Věra Hoppnerová: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno 1994
 • Dietmar Paass: Zertifikatstraining Deutsch, Max Hueber Verlag Munchen
 • Suddeutsche Zeitung,Mnichov
Literatura studijní:
 
 • Věra Hopperová: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno 1994
 • Dietmar Paas: Zertifikatstraining Deutsch, Max Hueber Verlag Munchen  
 • Suddeutsche Zeitung, Mnichov
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy během semestru.
Podmínky zápočtu:
  50% úspěšnost při zápočtovém testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164