Název:

Odborná němčina 2/2

Zkratka:JN8
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs (JN5), UJAZ
Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene (JN3), UJAZ
Navazující:
Němčina pro Evropu (NEV), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Jazyková příprava na práci s německým odborným textem a komunikaci v němčině.
Anotace:
  Předmět s rozšířenou výukou německého jazyka pro středně pokročilé studenty. Výuka je zaměřena na zdokonalení obecné a odborné němčiny v oblasti mluvnického, písemného a konverzačního projevu. Studenti budou pracovat s odbornými texty z oblastí informačních technologií a elektroniky, energotechniky, automatizace a elektrotechniky. Předmět je vyučován ve dvou semestrech (JN8/1 + JN8/2).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JN8/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Porozumění standardnímu jazyku na základě poslechu i četby. Dovednost adekvátně reagovat v němčině na vzniklé situace. Umět informovat o aktuálním dění a o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit, umět informovat o plánech a úmyslech. Schopnost efektivně pracovat s odbornými texty: čtení, porozumění, shrnutí, sestavení odborného dopisu a prezentace získaných vědomostí.
Literatura referenční:
 
  • Zettl, E., Janssen, J., Müller, H.: Aus moderner Technik und Naturwirtschaft. Vydal Hueber.
  • Grabmüller, M., Březina, J., Vápeník, J.: Firma: Němčina pro podnikový management I.
  • Eismann, V.: Wirtschaftskommunikation Deutsch. Vydal Landenscheidt.
Literatura studijní:
 
  • Zettl, E., Janssen, J., Müller, H.: Aus moderner Technik und Naturwirtschaft. Vydal Hueber.
  • Grabmüller, M., Březina, J., Vápeník, J.: Firma: Němčina pro podnikový managenet I.
  • Eismann, V.: Wirtschaftskommunikation Deutsch. Vydal Landenscheidt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57