Název:

Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/2

Zkratka:JA2
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ)
Cvičící:Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina pro pokročilé studenty (JH4), UJAZ
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH3), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému textu. Seznámení s různými texty a technikami čtení.
Anotace:
  Kurs je zaměřen na efektivní čtení a porozumění angl. textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (běžných, populárně vědeckých a odborných), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo FEI VUT. Kurs je dvousemestrální.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JA2/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si zlepší čtecí dovednosti, porozumění anglickým textům a rozšíří si jak běžnou, tak i odbornou slovní zásobu.
Osnova seminářů:
 
 • Úvod a program kursu
 • Analýza potřeb
 • Teoretický výklad různých čtecích technik
 • Skimming
 • Scanning
 • Čtení pro řešení problémů
 • Slovní zásoba
 • Společenské fráze
 • Úvod do idiomů
 • Odhad významu z kontextu
 • Struktura technických textů - I
 • Opakování
 • Semestrální test za zimní semestr
 • Teorie účinného čtení
 • Intenzívní čtení
 • Britský tisk - I
 • Britský tisk - II
 • Slovní zásoba
 • Struktura technických textů - II
 • Úplná rekonstrukce textu
 • Resumé delšího textu
 • Převyprávění přečteného
 • Čtení matematických výrazů
 • Čtení matematických vzorců
 • Opakování
 • Semestrální test za letní semestr
Osnova numerických cvičení:
 
 • Organizace kursu
 • Dotazník na požadavky studentů a jeho vyhodnocení
 • Příklady různých čtecích technik a druhů textů
 • Čtení pro přežití, pro porozumění hlavní myšlence
 • Vyhledávání informace v TV programech, v inzerátech
 • Uspořádání přeházených částí textu
 • Hledání opačného významu
 • Příklady společenských frází
 • Užitečná ustálená rčení
 • Dva neúplné texty
 • Technická odvětví
 • Opakování
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Technické opravy a bezpečnost práce
 • Hledání chyb v textu
 • Příklady z britského tisku
 • Typické části britských novin
 • Hledání synonym v technickém textu
 • Texty o alternativních zdrojích energie
 • Úplná rekonstrukce textu
 • Psaní resumé
 • Presentace elektronického přístroje na základě textu
 • Příklady čtení matematických výrazů
 • Příklady čtení matematických vzorců
 • Opakování
 • Semestrální test za letní semestr
Literatura referenční:
 Podle doporučení učitele.
Literatura studijní:
 Podle doporučení učitele.
Průběžná kontrola studia:
  Dotazy a orientační zkoušení slovní zásoby z minulé lekce a testy porozumění čtenému
Podmínky zápočtu:
  Semestrální testy
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100