Název:

Angličtina: konverzace 2/2

Zkratka:JA3
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ)
Cvičící:Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Témata související s běžnou konverzací. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Běžná konverzace, idiomy v mluveném jazyce, rozdíly mezi českým a anglickým jazykem, prezentace. Jde o specializovaný kurs. Prerekvizitou je zkouška z "Headway Intermediate" nebo "Headway Upper-Intermediate".
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JA3/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.
Osnova seminářů:
 
 • Úvod
 • Cíle života
 • Životní rozhodnutí
 • Skupinová dovolená
 • Průvodce
 • Hledání zaměstnání
 • NASA hra
 • Zkrácený příběh
 • Zprava je ....
 • Pravý nebo falešný?
 • Podobnosti a rozdílnosti
 • Kulturní šok
 • Ústní pohovor
 • Dárky a dávání
 • Zvyky
 • Rodinný život
 • Emoce (City)
 • Heuréka
 • Lidé a osudy
 • Znamení času
 • Šok budoucnosti
 • Most
 • Letiště
 • Kdo je šéf?
 • Víkendový výlet
 • Závěrečný ústní pohovor
Osnova numerických cvičení:
 
 • Úvod do kursu
 • Plánování jednotlivých životních cílů
 • Hledání nejlepších řešení dané situace
 • Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené
 • Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty
 • Výběr správné osoby do zaměstnání
 • Hodnocení NASA
 • Učení hovořit zpaměti
 • Posuňková řeč
 • Způsoby slušného chování
 • Společenské chování
 • Problémy lidí žijících v nové zemi
 • Ústní pohovor
 • Dárky a darování
 • Názory studentů na zvyky
 • Názory studentů na rodinný život
 • Rozhovory o emocích
 • Vynálezy
 • Schopnost vcítit se
 • Nejdůležitější věci dnešní doby
 • Nebezpečí budoucnosti
 • Osobní zodpovědnost
 • Konfliktní situace na letišti
 • Pozice sekretářky v práci
 • Plánování krátké dovolené
 • Závěrečný ústní pohovor
Literatura referenční:
 
 • Klippel, F.: Keep Talking, Cambridge University Press
 • Nolasco, R.: Conversation, Oxford University Press, 1987
Literatura studijní:
 
 • Pracovní listy - převzaté z referenční literatury
Průběžná kontrola studia:
  Studenti by měli být schopni pohovořit na každý týdenní námět ve dvojicích nebo ve skupinách. Lektor bude věnovat pozornost diskusi studentů a dle potřeby ji podněcovat.
Podmínky zápočtu:
  Studenti se musí pravidelně zúčastňovat vyučovacích hodin a snažit se aktivně zapojovat do anglické konverzace, což je předpokladem k přistoupení ke zkouškám.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26