Název:

Obchodní angličtina 1/2

Zkratka:JA4
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ)
Cvičící:Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina pro pokročilé studenty (JH4), UJAZ
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH3), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem kursu je seznámit studenty s výrazovými prostředky a základními dovednostmi,které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s organizací firmy a výrobou a finančními záležitostmi,žádostí o místo a interview, při komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.
Anotace:
  Kurs je zaměřen na základní jazykové dovednosti: mluvení, čtení, poslech a psaní a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery: telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb. Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti na úrovni pokročilé nebo vyšší angličtiny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi: telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, a prezentovat firmu a její výrobky a služby.
Osnova seminářů:
 
 • Struktura firmy
 • Zaměstnání, postavení ve firmě
 • Aktivity firmy, výsledky
 • Žádost o místo
 • Interview
 • Telefonování
 • Pracovní schůzky
 • Popis výrobků
 • Prodej
 • Stížnosti a omluvy
 • Popis výrobního procesu
 • Pokyny a návody
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Návštěva ve firmě
 • Společenské události
 • Schůze
 • Vyjednávání
 • Finanční záležitosti
 • Rozpočet, účetnictví
 • Fakturace, platby
 • Prezentace
 • Hlavní části prezentace
 • Trendy
 • Závěr prezentace
 • Otázky a odpovědi
 • Semestrální test za letní semestr
Osnova numerických cvičení:
 
 • Firma, její struktura, prostory, zařízení
 • Zaměstnání, popis práce
 • Cíle, aktivity a výsledky firmy
 • Žádost o místo, životopis
 • Vzdělání, praxe, zájmy, dosažené výsledky, plány
 • Telefonování, předávání vzkazů, výměna informací, písemné potvrzení dohody
 • Sjednávání schůzek, denní rozvrh, pozvání
 • Tvary a rozměry, materiály, vlastnosti, technická data
 • Nabídka zboží, objednávky, dodávky, ceny
 • Stížnosti, závady, písemná stížnost, omluva
 • Popis výrobního procesu, ústní a písemný
 • Návody, žádosti
 • Opakování, test za zimní semestr 
 • Exkurze ve firmě, poskytování informací
 • Společenská konverzace s obchodními partnery, péče o hosty
 • Řízení schůze, návrhy, souhlas, nesouhlas
 • Vyjednávání o cenách dodací lhůtě, podmínkách
 • Formy peněz, měny, ceny
 • Příjmy a výdaje, sestavování rozpočtu
 • Vyplňování faktur, potvrzení plateb, žádost o provedení platby
 • Příprava prezentace, úvod, uvítání, představení, hlavní body
 • Příprava hlavních částí prezentace, spojovací slova, vysvětlivky k obrázkům
 • Popis grafů. matematické výrazy
 • Závěr prezentace, souhrn
 • Odpovědi na otázky, kladení otázek
 • Opakování, test za letní semestr 
Literatura referenční:
 
 • V. Hollett: Business Objectives, Oxford University Press
 • L. Jones and R. Alexander: New International Business English, Cambridge University Press
 • I. Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England
 • V. Hollett: Meeting Objectives, Oxford University Press
 • A. Ashley: Commercial Correspondence, Oxford University Press
 • Authentic materials
Literatura studijní:
 Podle doporučení učitele.
Průběžná kontrola studia:
  průběžné hodnocení, prezentace
Podmínky zápočtu:
  semestrální test
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100