Název:

Automobilová elektrotechnika

Zkratka:AET
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3902600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. (UVEE)
Přednášející:Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. (UVEE)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je vytvoření (získání) přehledu o elektrickém a elektronickém příslušenství automobilů (obecně motorových vozidel), detailně potom o některých hlavních částech (alternátory, startéry, baterie, zapalování).
Anotace:
  Přehled elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Zdroje elektrické energie, alternátory, spouštěče. Zapalovací systémy, osvětlení a signalizační zařízení. Číslicově řízené systémy zapalování. Systémy bezpečnosti provozu vozidla. Navigační systémy. Vliv elektrických zařízení na okolí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy elektrotechniky a elektroniky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Celkový přehled o elektrickém a elektronickém zařízení vozidel. Měření a měřicí metody.
Osnova přednášek:
 
 1. Systémy elektrických zařízení na vozidle
 2. Alternátory
 3. Akumulátory
 4. Spouštěcí soupravy
 5. Zapalovací systémy
 6. Elektronické zapalování
 7. Kombinované systémy zapalování a vstřikování paliva (motormanagement)
 8. Elektronické systémy pro bezpečnost provozu vozidla
 9. Osvětlení vozidel a signalizační zařízení
 10. Palubní přístroje
 11. Holografické systémy zobrazení údajů na palubní desce (HUD systém)
 12. Navigační systémy
 13. Vliv elektrických a elektronických zařízení vozidel na okolí
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Metody měření elektrických zařízení motorových vozidel
 2. Měření malých ohmických odporů, momentů, automatizovaný systém měření
 3. Asynchronní motor malého výkonu naprázdno, rozdělení ztrát
 4. Mechanické ztráty alternátoru v závislosti na otáčkách
 5. Proudová charakteristika alternátoru
 6. Kontrolní test
 7. Charakteristiky spouštěče
 8. Zatěžovací charakteristiky motorku pro topení
 9. Měření zapalovacích cívek
 10. Seřízení předstihu zapalování na motoru
 11. Měření vysokootáčkových strojů
 12. Měření dynamických parametrů elektrických strojů
 13. Kontrolní test
Literatura referenční:
 
 • Koziej, E.: Elektrotechnika samochodowa WNT Warszawa, 1991
 • Moczala, H.: Elektrische Kleinmotoren. Expert Verlag, Berlin, 1987
 • Veinott, M.: Fractional and Subfractional Horse-power
 • Electrical Motors. Mc Graw-Hill Book Company, 1986
 • Robert Bosch GmbH: Autoelektrik-Autoelektronik. Springer-Verlag, Berlin, 1998
 • Lumley, J.L.: Engines an Introduction. Cambridge University Press, 1999
 • Denton, T.: Automobile Electrical and Electronic Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003
 • Firemní literatura fy BOSCH
Literatura studijní:
 
 • Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Nakl. F. Malina, Praha, 1995
 • Firemní literatura fy BOSCH, VALEO, MAGNETON.
Kontrolovaná výuka:
  Absolvování laboratorních cvičení, vypracování protokolů, jejich kladné hodnocení, kontrolní testy.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrolní test: písemný, 2x za semestr.
Podmínky zápočtu:
  Účast na cvičení, úspěšné kontrolní testy z laboratorních cvičení.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100