Název:

Počítačová podpora konstruování

Zkratka:PPK
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000650
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing. (UVEE)
Přednášející:Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing. (UVEE)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem je zvládnutí konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí AutoCADu, vytváření nových funkcí a využití dalších programů při animaci a vizualizaci.
Anotace:
  Úvod do problematiky CAD/CAM. Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el. strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v AutoCAD, programování v AutoLISPu, navrhování a konstruování komponent el. strojů a přístrojů. Animace a vizualizace (3D Studio MAX). Prohlídka externích konstrukčních pracovišť.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Práce s osobním počítačem.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají znalosti o CAD systémech, o možnostech programování v nich a základech počítačové animace a vizualizace.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Informace o CAD systémech.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Základní pojmy a principy AutoCADu, opakování
 2. Geometrický kalkulátor, bloky, externí reference v AutoCADu
 3. Pokročilé konstruování
 4. Objemové modelování
 5. Samostatná práce ve 3D
 6. Vlastnosti a funkce 3D Studia MAX
 7. Základy AutoLISPu
 8. Funkce AutoLISPu
 9. Speciální typy dat v AutoLISPu
 10. Samostatná práce v AutoLISPu
 11. Animace a vizualizace
 12. Návštěva projekčních pracovišť
 13. Zápočet
Literatura referenční:
 
 • 3D Studio - Reference Manual, Autodesk, Inc
 • AutoCAD - Reference Manual, Autodesk, Inc
Literatura studijní:
 
 • Omura, G.: Mistrovství v AutoCADu, Computer Press
Kontrolovaná výuka:
  Testy 40/100, projekty 60/100.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Aktivita v laboratořích.
 • 1 povinný písemný test.
 • Úlohy a projekty.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 50 bodů ze všech aktivit v předmětu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.237.249.90