Název:

Rádiové mobilní komunikace

Zkratka:RMK
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3902600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000300
Garant:Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. (UREL)
Přednášející:Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. (UREL)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních systémů pro mobilní komunikaci se zaměřením na rádiové rozhraní.
Anotace:
  Popis a technické řešení systémů pro bezdrátové a mobilní komunikace. Používaná kmitočtová pásma, používané modulace, radiokomunikační systémy s multiplexním přenosem, základní koncepce a základní funkce systémů pro mobilní komunikace. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě - NMT450, GSM 900 včetně GPRS, GSM 1800, IS 54, IS 95 (s rozprostřeným spektrem). Systémy pro bezšňůrové telefony CT0 až CT3, DECT. Systémy pro přenos dat: veřejná síť MOBITEX, bezdrátové počítačové sítě. Paging: systémy RDS a ERMES. Trendy mobilních komunikací, systémy třetí generace, UMTS, IMT 2000. Výuka je doplněna exkurzemi do radiotelefonní ústředny a základnové stanice systému GSM, operátora RadioMobil, a.s., a ukázkou špičkové měřící techniky k proměřování rádiových sítí firmy Wirelesscom Praha, s. s r.o. Laboratorní cvičení se konají v nové laboratoři mobilních komunikací, která byla vybudována v rámci řešení rozvojového projektu FR VŠ MŠMT (F1614/00) na rok 2000 s názvem "Laboratoř pro praktickou výuku problematiky mobilních komunikací" a dále za spolupráce a pomoci firmy RadioMobil, a.s.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti z elektrotechniky a elektroniky, a šíření a zpracování elektromagnetických signálů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí se základní koncepcí a strukturou moderních systémů pro mobilní komunikaci se zaměřením na rádiové rozhraní.
Osnova přednášek:
 
 • Kmitočtová pásma, kmitočtové tabulky. Obecné schéma radiokomunikačního systému, rozdělení systémů.
 • Zpracování signálů: zdrojové kódování, kanálové kódování.
 • Zpracování signálů: prokládání, digitální modulace.
 • Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, systémy s mnohonásobným přístupem a metody multiplexování, způsoby přenosu, plošná struktura, využití kmitočtového pásma, handover, typy spojování.
 • Rušivé jevy působící na signál a možnosti jejich omezení, Dopplerův princip, ekvalizace, diverzitní příjem.
 • Radiotelefonní systémy. Systém NMT 450, systém GSM, úvod.
 • Radiotelefonní systémy. Systém GSM, zpracování signálů.
 • Radiotelefonní systémy. Systém GSM, architektura systému.
 • Radiotelefonní systémy. Systém GSM, zabezpečení signálu proti zneužití, přenos datových signálů (GPRS, HSCSD, EDGE), zvláštnosti systému GSM 1800. Systém IS 95.
 • Systémy pro bezšňůrové telefony, úvod, CT2, DECT.
 • Systémy pro přenos dat. Veřejná síť MOBITEX.
 • Rádiový paging, popis systémů RDS a ERMES.
 • Systémy třetí generace UMTS, IMT 2000. Systém Bluetooth. Budoucnost mobilních komunikací.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Testování mobilní stanice systému GSM.
 • Radiokomunikační přijímač.
 • Testování bezšňůrového telefonu systému DECT.
 • Změna parametrů sítě GSM.
 • Exkurze na základnovou stanici a do radiotelefonní ústředny operátora RadioMobil.
 • Ukázka měření rádiových sítí pomocí špičkové měřící techniky, Wirelesscom, s.r.o.
Literatura referenční:
 
 • Walker, J.: Mobile Information Systems. Artech House, Inc. 1990, Boston London
 • Mehrotra, A.: GSM System Engineering. Artech House, Inc. 1997, Boston London
 • Redl, S.M., Weber, M.K., Oliphant, M.W.: An Introduction to GSM. Artech House, Inc. 1995, Boston London
Literatura studijní:
 
 1. Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. Skriptum FEI VUT v Brně, RadioMobil, a.s., 2000
 2. Svačina, J. a kol.: Vybrané problémy moderní rádiové komunikace. ÚREL FEI VUT v Brně, 1999
Průběžná kontrola studia:
  Protokoly z laboratorních měření.
Podmínky zápočtu:
  Změření a zpracování všech laboratorních měření.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123