Název:

Angličtina: začátečníci 2/2

Zkratka:AH0
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.doporučený
IT-BC-3BIT2.doporučený
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Navazující:
Angličtina 1: mírně pokročilí 1 (BAN1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty, kteří dosud neměli možnost angličtinu studovat, se základní slovní zásobou a znalostí základní gramatiky a připravit studenty pro možnost pokračovat postupně v předmětech BAN1, BAN2 a BAN3, aby pak mohli do konce bakalářského studia dosáhnout požadované úrovně znalostí v hladině H3, tj. být úspěšní v předmětu BAN4.
Anotace:
  Úvod do studia anglického jazyka, základní mluvnické struktury, základní slovní zásoba a její systematické procvičování, nácvik poslechových dovedností, nácvik schopnosti porozumět psanému projevu a komunikaci na základě přečteného textu. Komunikace v běžných každodenních situacích. Blok předmět je dvousemestrový.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Absolvování první, v zimním semestru, části tohoto dvousemestrového bloku předmětů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci. Získají základní přehled o časech, větách časových, infinitivu, členech, atd. Získají základní slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích.
Osnova numerických cvičení:
 Jedná se o dvousemestrový blok předmětů. Níže uvedená témata budou probírána postupně v zimním i v letním semestru.
  1. Unit 1: A) Nice to meet you. B) I am not English. C) His name. D) Turn off your mobiles. Practical English, writing, revise & check.
  2. Unit 2: A) Cappuccino and chips. B) When Natasha meets Darren. C) An artist and a musician. D) Relatively famous. Practical English, writing, revise & check.
  3. Unit 3: A) Pretty woman. B) Wake up, get out of bed. C) The island with a secret. D) On the last Wednesday in August. Practical English, writing, revise & check.
  4. Unit 4: A) I can't dance. B) Shopping - men love it! C) Fatal attraction? D) Are you still mine? Practical English, writing, revise & check.
  5. Unit 5: A) Who were they? B) Sydney, here we come! C) Girl's night out. D) Murder in a country house. Practical English, writing, revise & check.
  6. Unit 6: A) A house with a history. B) A night in a haunted hotel. C) Neighbours from a hell. D) When a man is tired of London. Practical English, writing, revise & check.
  7. Unit 7: A) What does your food say about you? B) How much water do we need? C) Changing holidays. D) It's written in the cards. Pactical English, writing, revise & check.
  8. Unit 8: A) The true false show. B) The highest city in the world. C) Would you like to drive a Ferrari? D) They dress well but drive badly. Practical English, writing, revise & check.
  9. Unit 9: A) Before we met. B) I've read the book, I've seen the film. Grammar check, Vocabulary, Pronunciation check.
Literatura referenční:
 Soars, J., Soars, L.: Headway Elementary Student's Book, Oxford University Press
Literatura studijní:
 Soars, J., Soars, L.: Headway Elementary Student's Book, Oxford University Press
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní přítomnost na vyučování a průběžné testy.
Podmínky zápočtu:
  Podmínky nejsou vyhlášeny protože se jedná o dobrovolný předmět.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100