Název:

Měření v elektrotechnice

Zkratka:MVE
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2603900
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000400
Garant:Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc. (UAMT)
Přednášející:Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Teorie obvodů (ITO), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s používanými principy, obsluhou a použitím elektronických měřicích přístrojů.
Anotace:
  Klasifikace přístrojů pro měření elektrických veličin. Zásady správného měření. Analogová měřicí ústrojí. Přístroje pro měření aktivních elektrických veličin. Záznamníky a analogové osciloskopy. Číslicové osciloskopy a spektrální analyzátory. Měření v logických obvodech. Měření časového intervalu, frekvence a fáze. Přístroje pro měření proudu, výkonu. Přístroje pro měření pasivních elektrických veličin. Měření charakteristik součástek, obvodů a soustav. Zobrazování charakteristik. Zkoušeče polovodičových součástek. Generátory měřicích signálů a jejich vlastnosti. Měření magnetických a jiných veličin.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti z analogové i číslicové elektrotechniky. Základní znalosti o součástkách používaných v elektrotechnických a elektronických zařízeních.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost obsluhy a principů práce elektronických měřicích přístrojů pro měření elektrických a základních neelektrických veličin.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do problematiky, zásady správného měření.
 2. Analogová měřicí ústrojí.
 3. Přístroje pro měření aktivních el. veličin, analogové měření napětí.
 4. Číslicové měření napětí. A/Č převodníky pro měřicí. přístroje. Vlastnosti přístrojů pro měření napětí (st i ss, analogové i digitální). Indikátory.
 5. Záznamníky a analogové osciloskopy.
 6. Struktura analogového osciloskopu z hlediska uživatele, doplňková zařízení osciloskopů, přehled vlastností analogových osciloskopů komerčně dodávaných.
 7. Číslicové osciloskopy, části a jejich struktura z hlediska uživatele, výhody a nevýhody, přehled vlastností číslicových osciloskopů komerčně dodávaných.
 8. Měření v logických obvodech. Uspořádání spektrálního analyzátoru, doplňková zařízení k osciloskopům pro měření spektra, interpretace výsledků zjištěných spektrální analýzou.
 9. Měření časového intervalu, frekvence a fáze.
 10. Přístroje pro měření aktivních elektrických veličin: proud, výkon.
 11. Přístroje pro měření pasivních elektrických veličin: odpor, kapacita, indukčnost.
 12. Měření charakteristik součástek, obvodů a soustav. Generátory měřicích signálů a jejich vlastnosti.
 13. Měření magnetických a jiných veličin.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce.
 2. Měření napětí, vlastnosti V-metrů.
 3. Měření proudu a výkonu.
 4. Měření magnetických parametrů.
 5. Vlastnosti komponentů měřicího řetězce.
 6. Měření práce a energie, meřicí transformátory, měření pro energetiku.
 7. Měření pomocí analogového osciloskopu.
 8. Měření odporu, kapacity, indukčnosti, vzájemné indukčnosti.
 9. Číslicové osciloskopy.
 10. Měření kmitočtu a časového intervalu a fáze.
 11. Měření impedance a nelineárních prvků.
 12. Náhradní cvičení.
 13. Zápočet.
Literatura referenční:
 
 • Coombs, C.F.: Basic Electronic Instruments Handbook. McGraw-Hill.
 • Valitov, R.A., Sretenskij: Radiotechničeskije Izmerenija. Sovětskoje Radio.
Literatura studijní:
 Čejka, M., Matyáš, V.: Elektronická měřicí technika. VUTIUM, 1999.
Kontrolovaná výuka:
  2x test formou samostatného měření pro každého studenta, odměření všech úloh.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola pracovních sešitů, záznamů o měření.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je změření všech úloh a jejich zpracování.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57