Název:

Komunikace v počítačových aplikacích

Zkratka:KPA
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KPA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390247
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s principy formálních specifikací pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; být informován o komunikačních protokolech pro reálný čas.
Anotace:
  Distribuované systémy pracující v reálném čase. Modely systémů diskrétních událostí a reálného času. Temporální logika. Formální specifikace a verifikace. Dokazovací systémy. Kontrola modelem. Protoly pro reálný čas. Návrh aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Výroková logika. Základy predikátové logiky 1. řádu. Základní pojmy komunikačních protokolů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Porozumění základním koncepcím a principům formálních specifikací reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod.
 • Principy návrhu distribuovaných systémů.
 • Distribuované systémy pracující v reálném čase.
 • Modely systémů diskrétních událostí a systémů reálného času.
 • Živost, bezpečnost, spravedlivost. Živost reálného času.
 • Úvod do temporální logiky.
 • Temporální logika a reálný čas.
 • Formální specifikace a dokazovací systémy.
 • Formální specifikace a kontrola modelem.
 • Protokoly typu Fieldbus.
 • Internet a aplikace pracující v reálném čase.
 • Návrh distribuovaných aplikací.
 • Případové studie.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Spin a Promela
 • Simulace algoritmu ve Spinu
 • Kontrola modelem
 • Protokoly úrovně Fieldbus
 • CANalyzer
 • Intranet a CANalyzer
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Modelování reaktivního systému ve Spinu
 • Analýza protokolu úrovně Fieldbus
Literatura referenční:
 
 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
Literatura studijní:
 
 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 2 projektů, absolvování polosemestrální písemné zkoušky
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32