Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.2.volitelný
IT-MGR-2MIN.1.volitelný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:601501015
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; být informován o příslušných formálních nástrojích.
Anotace:
  Bezpečnostní kódy a správa chyb. Bitová a paketová synchronizace. Vícenásobný přístup. Řízení toku dat. Metody řízení vícenásobného přístupu. Techniky přepínání. Architektury přepínačů. Struktura Internetu. Směrování v Internetu. Směrování při skupinovém adresování. Plánování zdrojů. Správa chyb na úrovni paketů. Řízení toku. Správa provozu. Protokolové inženýrství a formální specifikace. Implementace protokolů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Bezpečnostní kódy a správa chyb
 2. Bitová a paketová synchronizace
 3. Vícenásobný přístup
 4. Řízení toku dat
 5. Techniky přepínání paketů
 6. Struktura Internetu a skupinové adresování
 7. Směrování v Internetu
 8. Směrování při skupinovém adresování
 9. Plánování zdrojů
 10. Správa chyb na úrovni paketů
 11. Správa provozu
 12. Protokolové inženýrství a formální specifikace
 13. Implementace protokolů
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Parametry protokolů
 2. Komunikační profily
 3. Formální specifikace a verifikace protokolů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Analýza citlivosti protokolu na parametry
 2. Formální specifikace a verifikace komunikační procedury
Literatura referenční:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
Literatura studijní:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou domácí úkol/projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. 
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30