Název:

Pokročilé komunikační systémy

Zkratka:PKS
Ak.rok:2007/2008
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MPS2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PKS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390308
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:602001010
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.
Anotace:
   Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích,Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály), Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, WAP, EDGE, UMTS, Bezdrátové sítě - WiFi, BlueTooth a ZigBee, Směrování v mobilních sítích, Telefonování přes datové sítě - VoIP, Pozemní digitální vysílání - DVB-T
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.
Osnova přednášek:
 
 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích.
 2. Elektrická rozhraní mezi médiem a koncovým zařízením, vlastnosti vedení.
 3. Datový okruh a datový spoj, modemy v základním a přeloženém pásmu. 
 4. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 5. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 6. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 7. ISDN - Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 8. Technologie xDSL.
 9. Protokoly PPPoE a PPPoA.
 10. Přepínání rámců, přepínání buněk. Asynchronní přenosový režim - ATM. Struktura ATM a přenosové protokoly. Metropolitní sítě.
 11. Bezdrátové a mobilní sítě - Analogový systém NMT a digitální systém GSM a UMTS 
 12. Bezdrátové a mobilní sítě - WiFi, ZigBee a BlueTooth.
 13. Systémy řízení bezdrátových sítí. Směrování v mobilních sítích. Systémy CTx a DECT.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvod, rozdělení do cvičení.
 2. Měření strukturované kabeláže
 3. Měření na optickém vláknu
 4. Digitální telefonie.
 5. Modemy
 6. Připojení ADSL
 7. Vysokorychlostní digitální sítě
 8. Měření na ISDN
 9. Signalizační systém č. 7 - modelování a analýza
 10. Měření na mobilních sítích GSM
 11. Měření na mobilních sítích WiFi
 12. Měření na mobilních sítích BlueTooth
Literatura referenční:
 
 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6 
 • Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M., Strober, T.: Pervasive Computing (2nd edition), Springer 2003, ISBN 3-540-00218-9
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998,, ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
 • Walrand, J., Varaiya, P.: High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann 1996
Literatura studijní:
 
 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, studijní opora, Computer Press 1998, , ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří
Podmínky zápočtu:
  Získání min. 15 bodů v průběhu semestru
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29