Název:

Němčina pro Evropu

Zkratka:NEV
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Přednášející:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs (JN5), UJAZ
Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene (JN3), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Rozšíření znalosti němčiny studentů tak, aby je mohli dál uplatnit při studiu nebo ve svém dalším povolání. Dovedení studentů se znalostí němčiny na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky přibližně na úroveň B2.
Anotace:
  Témata z oblastí vysokoškolského studia (studium v zahraničí, jak se ucházet o studijní pobyt popř. práci v Německu), financí (peníze, měna, hospodářství), evropského životního prostoru (naše země v rámci EU), perspektiv a technologií budoucnosti (genové technologie, obnovitelné zdroje energie, informační a komunikační procesy).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost německého jazyka v rámci středoškolského studia bez složení maturitní zkoušky nebo absolvování předmětů JN2 nebo JN3.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. mět informovat o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých plánech a úmyslech. Umět podat informaci a získat informaci. Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace).
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Vysoké školy a university (Hochschulen und Universitäten).
 2. Studium a praxe v zahraničí (studijní pobyt, ucházení se o studium, práci ...)
 3. Interkulturní rozdíly.
 4. Člověk a prostor (Mensch und Raum).
 5. Evropský životní prostor.
 6. Česko v rámci EU.
 7. Peníze, finance, měna (Geld, Finanzen, Währung).
 8. O penězích, v bance.
 9. Reakce na euro.
 10. Konvergenční kritéria.
 11. Budoucí perspektivy a technologie budoucnosti (Zukunftsperspektiven und Zukunftstechnologien).
 12. Informační a komunikační procesy.
 13. Obnovitelné zdroje energie. Prognózy a realita.
Literatura studijní:
 
 • Goethe-Institut: Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben. Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1, Goethe-Institut, TR-Izmir.
 • Baumgartner, L.: Podpůrné texty.
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast ve výuce, závěrečná zkouška (50 - 100 bodů).
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27