Název:

Teorie sdělování

Zkratka:TES
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:7 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:391313130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150150
Garant:Kapoun Vladimír, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Přednášející:Kapoun Vladimír, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Prohloubení dosavadních a získání dalších znalostí studentů o současných moderních metodách přenosu sdělovacích a datových signálů v základním a přeloženém pásmu.
Anotace:
  Sdělovací systémy, základní pojmy se zaměřením na digitální modulace. Klasifikace modulačních technik. Diskrétní kódované modulace v základním pásmu. Formáty signálů pro reprezentaci digitálních dat. Intersymbolové interference a jejich potlačování. Diskrétní modulace s nosnými vlnami. Hlavní parametry a geometrická reprezentace modulovaných signálů. Modulace BFSK, BPSK, D-BPSK, MPSK, QPSK, D-QPSK, O-QPSK, pi/4 - QPSK. Modulace CPM (CPFSK, MSK, GMSK). Modulace M-QAM. Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální kmitočtový multiplex OFDM. Techniky obnovy referenční nosné vlny a časování symbolů u digitálních modulací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z oblasti přenosu a zpracování elektrických a elektromagnetických signálů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost principů a typických aplikací moderních technik přenosu sdělovacích a datových signálů.
Osnova přednášek:
 
 1. Základní pojmy teorie sdělování a přenosu dat.
 2. Sdělovací systémy se zaměřením na digitální modulace. Klasifikace modulačních technik.
 3. Diskrétní kódované modulace v základním pásmu.
 4. Formáty signálů pro reprezentaci digitálních dat. Intersymbolové interference (ISI) a jejich potlačování.
 5. Filtrace digitálních dat. Maximalizace poměru signál-šum.
 6. Diskrétní modulace s nosnými vlnami dvojstavové a vícestavové.
 7. Geometrická reprezentace modulovaných signálů. Hlavní skupiny digitálních modulací.
 8. Modulace BFSK, BPSK, D-BPSK.
 9. Modulace MPSK, QPSK, D-QPSK, O-QPSK, pi/4 - QPSK.
 10. Modulace CPM (CPFSK, MSK, GMSK). Modulace M-QAM.
 11. Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální kmitočtový multiplex OFDM.
 12. Techniky obnovy referenční nosné vlny a časování symbolů u digitálních modulací.
 13. Techniky zobrazování signálů diskrétních modulací. Porovnání jednotlivých modulací.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Přenosová a modulační rychlost. Signály a jejich spektra.
 • PCM, DPCM, DM.
 • Formáty digitálních dat, vlastnosti v čase a ve spektru.
 • ASK, BFSK, DPSK.
 • Průběžný test. Klíčovací techniky I.
 • Klíčovací techniky II.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Přenos dat v základním pásmu.
 • Modulace BPSK.
 • Čtyřstavové fázové klíčování (QPSK).
 • Modulace MSK a GMSK.
 • Datová komunikace pomocí modemu.
 • Přezkoušení a zápočtové práce.
Literatura referenční:
 
 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika, Nakladatelství BEN, 2000, ISBN 80-86056-47-3.
 • Šebesta, V.: Teorie sdělování, VUTIUM, Brno, 1999.
 • Hsu, H.P.: Analog and Digital Communications, Schaum's Outlines, McGraw-Hill, USA, 1993, ISBN 0-07-030636-2.
Literatura studijní:
 
 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika, Nakladatelství BEN, 2000. ISBN 80-86056-47-3.
 • Šebesta, V.: Teorie sdělování, Studijní opora, VUTIUM, Brno, 1999.
 • Hsu, H.P.: Analog and Digital Communications, Schaum's Outlines, McGraw-Hill, USA, 1993, ISBN 0-07-030636-2.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžná kontrola pracovních sešitů na laboratorních a počítačových cvičeních.
Získatelné body jsou:
 • za průběžný test až 15 bodů,
 • za práci v laboratoři až 15 bodů,
 • zkouška až 70 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování všech forem praktické výuky. Odevzdání pracovních sešitů v předepsané kvalitě a formě.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30