Název:

Service Sciences

Zkratka:SES
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení platňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.
Anotace:
  Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prerekvizity nejsou požadovány.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.
Osnova přednášek:
 
 1. IS/IT outsourcing (část 1): Pojem "services science".
 2. IS/IT outsourcing (část 2).
 3. IS/IT outsourcing (část 3).
 4. IBM IDC model: Přehled.
 5. Customer Support Center.
 6. Server System Operations & Desktop Client Support (část 1).
 7. Server System Operations & Desktop Client Support (část 2).
 8. Exkurse a demonstrační cvičení ve vybrané firmě.
 9. Network Services Delivery (část 1).
 10. Network Services Delivery (část 2).
 11. Mainframe services.
 12. Outsourcing Infrastructure Services, Customer Support Services.
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT
Literatura studijní:
 
 • Odkazy na internet podle pokynů vyučujících.
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast na přednáškách. Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Podmínky zápočtu:
  Přítomnost na přednáškách: Ke konci každé přednášky vyplní studenti anketní lístek.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32