Název:

Sebevláda, sebepoznání, motivace

Zkratka:SEM
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Celoškolská pracoviště VUT
Pracoviště:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199