Název:

Bezpečnost informačních systémů

Zkratka:BIS
Ak.rok:2007/2008
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.2.volitelný
IT-MGR-2MIS.2.povinný
IT-MGR-2MPS2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/BIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Kumpošt Marek, RNDr., Ph.D. (UITS)
Schäfer Jiří, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Bezpečnost a kryptografie (BKR), UITS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů.
Anotace:
  Předmět se soustřeďuje na bezpečnostní cíle, bezpečnostní funkce a bezpečnostní mechanismy. Obsahem předmětu je: Úvod do bezpečnosti informačních systémů, základní pojmy bezpečnosti, hrozby, slabá místa, bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů, kritéria CC (Common Criteria), funkce prosazující bezpečnost, bezpečnost přenosu dat, bezpečnost operačních systémů a databází, škodlivé programy, role kryptografie v bezpečnosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Znalost terminologie, znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, základní pojmy
 • Hrozby, slabá místa
 • Bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika
 • Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů
 • Kritéria CC (Common Criteria)
 • Funkce prosazující bezpečnost
 • Analýza rizik
 • Bezpečnost přenosu dat
 • Bezpečnost operačních systémů
 • Bezpečnost webových aplikací
 • Bezpečnost databází
 • Aplikace s čipovými kartami
 • Role kryptografie v bezpečnosti
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Řešení problému z oblasti bezpečnostních mechanismů.
 2. Řešení problému z oblasti aplikované kryptografie.
Literatura referenční:
 
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0
Literatura studijní:
 
 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, dostupné na WWW
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29