Název:

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

Zkratka:GJA
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50100040
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.
Anotace:
  Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt (Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, mechanismy práce s obrazem a zvukem, tvorba aplikací, tvorba appletů, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, síťové služby (java.net), tvorba síťových aplikací.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studneti se seznámí s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.
Osnova přednášek:
 
 1. Vývoj programovacího jazyka Java. Virtuální stroj.
 2. Základy objektově orientovaného jazyka Java. Druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet).
 3. Základní knihovny (java.lang, java.io, java.util).
 4. Knihovna java.awt (Abstract Window Toolkit).
 5. Mechanismus událostí v Javě.
 6. Mechanismy práce s obrazem a zvukem.
 7. Tvorba aplikací.
 8. Tvorba appletů.
 9. Knihovny javax.swing.
 10. Tvorba JavaBeans.
 11. Nástroje pro programování GUI.
 12. Síťové služby (java.net).
 13. Tvorba síťových aplikací.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Řešení individuálních projektů v průběhu celého kursu.
Literatura referenční:
 
 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
Literatura studijní:
 
 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
Průběžná kontrola studia:
   Půlsemestrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139