Název:

Vybrané problémy OOM v perzistentních systémech

Zkratka:VPD
Ak.rok:2003/2004
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/private/
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v systémech, které kombinují objektovou orientovanost s trvalým uchováváním údajů. Konkrétně se zaměřit na objektově orientované databázové systémy a jejich aplikace.
Anotace:
  Předmět prohlubuje znalosti v oblasti programovacích jazyků, modelování a databázových systémů získaných v inženýrském studiu oboru Informatika a výpočetní technika. Přednášky pokrývají následující témata: Vývoj metod programování směrem k objektově orientovanému paradigmatu. Základní rysy objektově orientovaného modelu v klasických programovacích jazycích. Rozšíření objektově orientovaného modelu v persistentních systémech. Objektově-orientované databázové systémy. Moderní rysy objektově-orientovaných databázových systémů - role, vícetypovost, využití kolekcí. Implementační modely objektově-orientovaných persistentních systémů CORBA, COM.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získat přehled o objektově-orientovaných persistentních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.
Osnova přednášek:
 
 1. Vývoj metod programování směrem k objektově orientovanému paradigmatu.
 2. Základní rysy objektově orientovaného modelu v klasických programovacích jazycích.
 3. Implementační modely v klasických objektově orientovaných jazycích.
 4. Rozšíření objektově orientovaného modelu v persistentních systémech.
 5. Objektově-orientované databázové systémy.
 6. Vztah objektově orientovaného a relačního modelu.
 7. Přehled stávajících objektově orientovaných databázových systémů, O2, ODMG, G2.
 8. Moderní rysy objektově-orientovaných databázových systémů - role, vícetypovost
 9. Kolekce a vztahy.
 10. Implementační modely objektově-orientovaných persistentních systémů.
 11. Distribuované zpracování objektů.
 12. CORBA, COM.
 13. Prezentační modely objektově orientovaných databázových systémů.
Literatura referenční:
 
 1. Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
 2. Ellis, M.,A., Stroustrup,B.: The Annotated C++ Reference Manual, Addison - Wesley Publishing Company 1992, p.453
 3. Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
 4. Gray, M.D.P., Kulkarni, K.G., Paton, N.W.: Object-Oriented Databases - A Semantic Data Model Approach, Prentice Hall 1992, p. 237
 5. Agent Technology: Foundations, Applications, Prodeedings
 6. Developing Distributed and E-Commerce Applications Darrel Ince
 7. Kenneth C. Laudon: E-Commerce: Business. Technology, 2002
 8. Elisa Bertino:Intelligent Database Systems, Addison-Wesley 2001
 9. Jacques Ferber: Multi-Agent Systems: An Introduction,1999
Literatura studijní:
 
 1. Catell, R.G.G.: The Object Database Standard: ODMG - 93, Release 1.1, Morgan Kaufmann Publishers 1994 , San Francisco, p. 176
 2. Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.
Kontrolovaná výuka:
  pouze přednášky
Průběžná kontrola studia:
  diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování vlastní tématické práce
 

Vaše IPv4 adresa: 3.91.157.213