Název:

Pokročilá počítačová grafika

Zkratka:PGP
Ak.rok:2007/2008
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.2.povinný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50100040
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Fědor Martin, Ing. (UPGM)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Přibyl Jaroslav, Ing. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Anotace:
  Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, omezení počítačové grafiky (5.10.2007 slajdy)
 2. Rozsáhlé scény, level of detail (12.10.2007 slajdy)
 3. Shadery (19.10.2007 slajdy)
 4. Optimalizace sledování paprsku (26.10.2007 slajdy, program pray pro ray-tracing, další slajdy)
 5. Zobrazování krajiny (2.11.2007 slajdy)
 6. Zobrazování scén s velkým rozsahem - HDR (9.11.2007 slajdy a video)
 7. Animace kloubních soustav, "motion capture" (16.11.2007 Fědor, Illusion Softworks slajdy a druhé slajdy)
 8. Haptic a stereozobrazení (23.11.2007 Sochor, FI MU)
 9. Virtuání a rozšířená realita (30.11.2007 Beran slajdy)
 10. High dynamic range zobrazování (7.12. Zemčík slajdy)
 11. Hologramy (14.12. Hanák/Janda ZČU Plzeň)
 12. Závěr (21.12.2007)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávané projekty.
Literatura referenční:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
Literatura studijní:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.91.39.106