Název:

Inteligentní systémy

Zkratka:SIN
Ak.rok:2007/2008
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26100213
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:602001010
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.
Anotace:
  Pojem inteligentní systém, modelování inteligentních systémů, role simulace v návrhu a vývoji inteligentních systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, základy "soft computing", agentní a multiagentní architektury, učící se adaptivní systémy, zpětnovazební učení, plánování, multiagentní systémy, robotické systémy, expertní systémy.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy umělé inteligence: Jazyky LISP a Prolog, Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, principy strojového učení. Základy modelování a simulace: Systém, model, simulace, simulační čas, systémy s diskrétními událostmi, simulace spojitých systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod
 2. Přehled problematiky inteligentních systémů
 3. Na modelech založený vývoj inteligentních systémů
 4. Základy soft computingu
 5. Agentní a multiagentní architektury
 6. Učící se a adaptivní systémy
 7. Zpětnovazební (motivované) učení
 8. Plánování a rozvrhování
 9. Robotické systémy a jejich aplikace
 10. Základy teorie her
 11. Multiagentní systémy a jejich aplikace
 12. Expertní systémy
 13. Dodatky, Závěr
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Jazyky pro umělou inteligenci
 2. Základy Smalltalku
 3. Modelování na bázi DEVS
 4. Modelování inteligentních systémů
 5. Simulovaná robotika
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Smalltalk
 2. SmallDEVS
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální projekt - návrh a realizace jednoduchého inteligentního systému
Literatura referenční:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
 3. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 4. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 5. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Literatura studijní:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
 3. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 4. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 5. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 34.228.194.177