Název:

Výtvarná informatika

Zkratka:VIN
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:5000050
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Staudek Tomáš, Mgr., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Staudek Tomáš, Mgr., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s principy aplikace informatiky ve výtvarném umění, seznámit se s příklady, naučit studenty praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky, seznamit se s historií a výhledem do budoucna, prakticky realizovat výtvarné práce.
Anotace:
  Úvod do "Computer Art", stručná historie "Computer Art" ve světě i doma, esteticky produktivní periodické funkce (trigonometrické funkce, cykloidy apod.), chaotické atraktory (diferenciání rovnice), geometrické substituce (iterace transformací), výtvarné algoritmy s náhodnými parametry (generátory pseudonáhodných čísel s různým rozložením, kombinace generátorů), fraktální grafika (dynamika v komplexní proměnné, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací apod.), mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické (grupy symetrií, grafy, gramatiky), dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu (monadické a dyadické operace, konvoluční filtry, morphing, warping. apod.), speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy), exaktní estetika, (numerická estetika dle Birkhoffa, Benseho aj.), budoucnost "Computer Art".
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost práce s počítačem a základní znalosti o principech počítačové grafiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí se s principy aplikace informatiky ve výtvarném umění, seznámí se s příklady, naučí se též praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky, seznamí se i s historií a výhledem do budoucna, prakticky budou realizovat výtvarné práce.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do "Computer Art", motivace
 2. Historie "Computer Art"
 3. Esteticky produktivní algoritmy
 4. Periodické funkce
 5. Chaotické atraktory
 6. Fraktální grafika I
 7. Fraktální grafika II
 8. Mozaiky
 9. Dekorativní uzly
 10. Výtvarné zpracování rastrového obrazu I
 11. Výtvarné zpracování rastrového obrazu II
 12. NPR systémy
 13. Budoucnost "Computer Art"
Osnova počítačových cvičení:
 Cvičení sledují témata přednášek (pro cvičení jsou připraveny programy).
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuálně zadávané projekty.
Literatura referenční:
 
 • Peitgen, H. O., Saupe D. eds.: The Science of Fractal Images. Springer Verlag, New York, 1989, ISBN 0-387-96608-0
 • Todd, S., Latham, W.: Evolutionary Art and Computers. ISBN 0-12-437185-X
 • Lord, E. A., Wilson, C. B.: The Mathematical Description of Shape and Form. John Wiley & Sons, New York 1984
 • Barnsley, M.: Fractals Everywhere. Academic Press, Inc., Boston, New York, 1988, ISBN:0-12-079062-9
 • Prusinkiewicz, P., Lindenmayer, A.: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer-Verlag, New York 1990
Literatura studijní:
 
 • Kulka, T.: Umění a kýč. Torst, Praha 1994
 • Bertók, I., Janoušek, I.: Počítače & umenie. SPN 1989
 • Stiny, G., Gips, J.: Algorithmic Aesthetics; Computer Models for Criticism and Design in the Arts. University of California Press, 1978
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje test, individuální projekt a závěrečnou zkoušku. Test nemá náhradní termín, závěrečná zkouška má dva možné opravné termíny.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Test - až 10 bodů
 • Projekt - až 40 bodů
 • Závěrečná zkouška - až 50 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.36.101